21 Φεβρουαρίου 2023

Ἐφάπαξ βοήθημα 200-300 εὐρώ σέ 1,1 ἑκατομμύρια συνταξιούχους


 ΕΚΤΑΚΤΗ ἐνίσχυση ἀπό 200 ἕως 300 εὐρώ ἀναλόγως πρός τό ὕψος τῆς συντάξεώς τους, θά λάβουν 1,1 ἑκατομμύρια συνταξιοῦχοι πού δέν εἶδαν αὔξηση, λόγῳ θετικῆς προσωπικῆς διαφορᾶς ἤ εἶχαν πολύ μικρές αὐξήσεις στίς συντάξεις τους, ὅπως ἀνεκοίνωσε ἀπό τήν Κοζάνη ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θά ἐφαρμοσθεῖ ἕνα μικτό σύστημα γιά τήν κλιμάκωση τοῦ ποσοῦ γιά ὅσους παίρνουν σύνταξη ἕως 1.500 εὐρώ –καθώς θά παίζει ρόλο τόσο τό ποσόν τῆς συντάξεως ὅσο καί τό ποσόν τῆς προσωπικῆς διαφορᾶς, ἐνῷ θά δοθεῖ μέχρι τό τέλος Μαρτίου.

Δηλαδή:

• συνταξιοῦχοι μέ ὑψηλή σύνταξη καί μικρή προσωπική διαφορά (ἄρα μεγάλη μηνιαία αὔξηση) θά λάβουν μικρότερα ποσά

• συνταξιοῦχοι μέ χαμηλή σύνταξη καί μεγάλη προσωπική διαφορά (ἄρα μικρή μηνιαία αὔξηση) θά λάβουν τώρα μεγαλύτερα ποσά

Ὁ προϋπολογισμός τοῦ ἐκτάκτου βοηθήματος, ὅπως εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης, θά εἶναι 300 ἑκατ. εὐρώ. Αὐτό σημαίνει πώς θά τό λάβουν πάνω ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο συνταξιοῦχοι. Ὁ Πρωθυπουργός σημείωσε πώς πρόκειται γιά ἕνα μέτρο στό πλαίσιο τῶν δημοσιονομικῶν δυνατοτήτων τῆς χώρας καί τόνισε πώς ὅσο δημιουργεῖται δημοσιονομικός χῶρος, θά διορθώνονται ὅποιες ἀδικίες.

Ἐπίδομα ἀναμένεται νά λάβουν:

– Περίπου 140.000-150.000 συνταξιοῦχοι μέ συντάξεις ἀπό 800-1.000 εὐρώ πού δέν ἔλαβαν καμμία παροχή ἤ αὔξηση τούς τελευταίους μῆνες.

– Περίπου 200.000 μέ 250.000 χαμηλοσυνταξιοῦχοι μέ προσωπική διαφορά οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν τά Χριστούγεννα τά 250 εὐρώ τῆς «ἐπιταγῆς ἀκρίβειας».

– Ἄλλοι περίπου 150.000 συνταξιοῦχοι μέ ἐτήσια εἰσοδήματα μεταξύ τῶν 12.000 καί 15.000 εὐρώ τόν μῆνα, πού λόγῳ τῆς καταργήσεως τῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης εἶχαν μιά πολύ μικρή αὔξηση στήν σύνταξή τους.

– Περίπου 250.000 μέ 300.000 συνταξιοῦχοι μέ ἐτήσια εἰσοδήματα ἀπό 15.000 ἕως 20.000 εὐρώ τόν χρόνο, πού εἶχαν μικρή αὔξηση στίς συντάξεις τους.

Σημειώνεται ὅτι ὁ μηχανισμός τῆς προσωπικῆς διαφορᾶς θεσπίσθηκε μέ τόν ἐπανυπολογισμό τῶν παλαιῶν συντάξεων (πού εἶχαν ἐκδοθεῖ πρίν ἀπό τίς 13 Μαΐου 2016) ἀπό τόν νόμο Κατρούγκαλου. Ὁ ἐπανυπολογισμός μείωσε στήν πραγματικότητα τίς κύριες συντάξεις, ἀλλά ἡ περικοπή δέν ἐφηρμόσθη.


ΠΗΓΗ https://www.estianews.gr/