2 Σεπτεμβρίου 2022

Νοέμβριος 1943. Γερμανός στρατιώτης πάνω σε ημιερπυστριοφόρο ατενίζει με κυάλια το λιμάνι της Σάμου

 . (Kriegsberichter Ottohal LWEK F6230 L38 COPYRIGHT)