2 Σεπτεμβρίου 2022

1943. Ο Διοικητής του II-IR 65 (Infanterie Regiment 65) Tαγματάρχης Sylvester von Saldern με αξιωματικούς του στην Σάμο.

 (Φωτογραφία Ottahal Karl)