21 Ιουλίου 2022

Αλλάζουν τα δεδομένα στην αστική συγκοινωνία -αθέμιτος ανταγωνισμός και νομικά ζητήματα
Αλλάζουν τα δεδομένα στην αστική συγκοινωνία που φέρνει ως θέμα συζήτησης στο συμβούλιο η δημοτική αρχή της ανατολικής Σάμου. Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει η αίτηση του συμπολίτη μας η προσφορά του είναι πολύ καλύτερη από αυτή που περιγράφει η εισήγηση αλλά το κυριότερο υπάρχει σοβαρό νομικό πρόβλημα και επισημαίνει την προσοχή των δημοτικών συμβούλων διότι έτσι όπως εισάγεται προς συζήτηση υπάρχει εμπλοκή διότι η συγκεκριμένη <<αστική >>γραμμή δεν υπάγεται στις διατάξεις του Νόμου.
Απορίας άξιο είναι γιατί οι δικηγόροι του δήμου δεν γνωμάτευσαν επί του θέματος.
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ.Γιώργος Κολλάρος και με την ιδιότητα του δικηγόρου που έχει εκτιμούμε ότι θα αποσύρει το θέμα από την συνεδρίαση του δημοτικού συμβολίου