8 Μαρτίου 2022

Ενεργειακό κόστος και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές απειλούν τις μικρές επιχειρήσεις εμπορίας κρέατος
 Ερώτηση

 
Προς τους Υπουργούς:

 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 

Η λαίλαπα της ακρίβειας που επηρεάζει το κόστος παραγωγής και την βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, επιδρά καταλυτικά σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις, όπως τα παραδοσιακά κρεοπωλεία.

Χαρακτηριστικά και με ιδιαιτέρως μελανά χρώματα περιγράφεται η κατάσταση που βιώνουν οι εν λόγω επιχειρήσεις σε επιστολή της Ένωσης Λιανοπωλητών Καταστηματαρχών Κρεοπωλών Αθήνας Αττικής «Οι Ταξιάρχες», η οποία, με αριθμό πρωτοκόλλου 1131, σας κοινοποιήθηκε από τις 2 Μαρτίου 2022.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή της Ένωσης, η οποία εκπροσωπεί περίπου 2.000 καταστήματα που απασχολούν περίπου 10.000 εργαζόμενους, προκειμένου να συνεχιστεί η επί δεκαετίες ορθή λειτουργία των επιχειρήσεων των μελών της, με τήρηση των κανόνων υγιεινής, έχοντας ως βασικό μέλημα την προστασία των καταναλωτών πελατών τους και την στήριξη της οικονομίας, σε δύσκολες οικονομικά εποχές, μετά τη λαίλαπα των διαδοχικών αυξήσεων στο κόστος παραγωγής των κρεάτων και τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια, προσπαθώντας να αφομοιώσουν τις αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας, αδυνατούν πλέον να επιβιώσουν ως κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Επίσης, στην επιστολή επισημαίνεται πως επιπλέον έχουν να αντιμετωπίσουν αθέμιτο ανταγωνισμό από μεγάλες επιχειρήσεις (κρεαταγορές, σούπερ μάρκετ) προκειμένου να διατηρήσουν χαμηλά το κόστος και τις τιμές προς όφελος των καταναλωτών.

Καταλήγοντας η Ένωση ζητά:

στήριξη των επιχειρήσεων λιανικών πωλήσεων κρέατος στο κόστος της ενέργειας (ηλεκτρικό - φυσικό αέριο),
μείωση των ποσοστών των δημοτικών τελών και όλων των υπολοίπων χρεώσεων εκτός ενέργειας που συμπεριλαμβάνονται στους λογαριασμούς,
αναστολή πληρωμών για έξι μήνες όλων των οφειλών προς Δημόσιες Υπηρεσίες και Κοινωνικά Ταμεία.
 
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι Υπουργοί:

Είναι στις προθέσεις σας η στήριξη των μικρών επιχειρήσεων λιανικών πωλήσεων κρέατος για όσο καιρό διαρκεί η ενεργειακή κρίση, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία τους με βιώσιμο τρόπο, προς όφελος των τοπικών παραγωγών και καταναλωτών, και ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε;
Εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης ή πλήρους αποδέσμευσης των λογαριασμών ενέργειας από δημοτικά τέλη και χρεώσεις προς τρίτους για όσο καιρό διαρκεί η ενεργειακή κρίση;
Θα προχωρήσετε στην αναστολή πληρωμών για έξι μήνες όλων των οφειλών των μικρών επιχειρήσεων λιανικών πωλήσεων κρέατος προς Δημόσιες Υπηρεσίες και Κοινωνικά Ταμεία;
Ελέγχονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην εφοδιαστική και στην εμπορική αλυσίδα κρέατος και προϊόντων κρέατος και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων;
Ελέγχεται η προέλευση και η σήμανση της χώρας προέλευσης των κρεάτων και των προϊόντων κρέατος στους χώρους πώλησης και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων;
 
Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης