2 Μαρτίου 2022

Έως 8 Μαρτίου υποβολή προτάσεων δράσεων Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων
 Η Αντιπεριφέρεια Αθλητισμού ενημερώνει τους Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία και τους Φορείς ότι η προθεσμία για να υποβάλουν Προτάσεις υλοποίησης δράσεων προκειμένου αυτές να ενταχθούν στο "Σχέδιο Δράσης – Αθλητισμός 2022" της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παρατείνεται έως την Τρίτη 8 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι προτάσεις θα αφορούν την κατάρτιση ενός αθλητικού σχεδιασμού με δράσεις που θα συνδυάζουν τον αθλητισμό, τονπολιτισμό και την τουριστική προβολή των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Κάθε Φορέας έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Πρότασηςκαι αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: athlitismos@pvaigaiou.gov.gr. ή στο dkourso@gmail.com. Αυτή είναι ηδεύτερη παράταση που δίνεται για να μπορέσουν όλοι όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και ως εκ τούτου δεν γίνονται δεκτέςκαι δεν αξιολογούνται Προτάσεις που υποβάλλονται πέρα της ανωτέρω προθεσμίας.