11 Φεβρουαρίου 2022

Επιτέλους ξεπεράστηκαν τα εμπόδια που έβαλε το Λιμεναρχείο της Σάμου και το έργο της αποκατάστασης των ζημιών του τουριστικού λιμένα από τον σεισμό ξεκίνησε

 Κατά την διάρκεια της έναρξης  των εργασιών στο εργοτάξιο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο Αντιπεροφερειάρχης Βασίλης Πανουράκης,ο Ταξίαρχος της 79 ΑΔΤΕ,ο ιδιαίτερος σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Πολυκράτης Κωνσταντινίδης και ο μηχανικό εργολάβος ο κ.Ροδίτης


Αφού το Λιμεναρχείο της Σάμου για δυο εβδομάδες  εμπόδισε την Περιφέρεια να εκτελέσει το έργο που αφορούσε την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο τουριστικό λιμάνι της Σάμου από τον σεισμό και αφού ο Αντιπεριφερειάρχης με μια σειρά τηλεφωνημάτων σε Κυβερνητικούς παράγοντες όπως στους  κ.Τριαντόπουλος υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό , Βουλευτή Σάμου καιθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάδη και αρκετά στελέχη της Κυβέρνησης δόθηκε  το πράσινο φως για να ξεκινήσει το έργο σήμερα 10 Φεβρουαρίου του 2022

Διαβάζοντας προσεκτικά το έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος διαπιστώνουμε και το ατόπημα του Λιμεναρχείου της Σάμου στο να εμποδίσει το έργο . Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι:

<<Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, απόφαση εξαίρεσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

σύμφωνα με την παρ.2β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως ισχύει, εκδίδεται για έργα τα

οποία υπόκεινται κατ’ αρχήν σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά πρέπει να

εξαιρεθούν της υποχρέωσης αυτής λόγω αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας.

Για εργασίες όπως οι περιγραφόμενες στο 2

ο σχετικό έγγραφο και στις συνημμένες τεχνικές εκθέσεις,

οι οποίες εξαρχής δεν ανήκουν στα έργα και τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε υποχρέωση

περιβαλλοντικής αδειοδότησης, είναι προδήλως αδύνατη η εφαρμογή της παρ.2β του άρθρου 1 του

ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το 1

ο σχετικό έγγραφό μας ισοδυναμεί με

(και άρα δύναται να υποκαταστήσει) το σχετικό δικαιολογητικό, όπως αυτό προδιαγράφεται στην

παρ. 2 του άρθρου 12α του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.>>


Μένει να αναζητήσουμε ποιους εξυπηρετούσε και τι σκοπιμότητες έκρυβε η άρνηση του Λιμεναρχείου της Σάμου να εμποδίσει το έργο  αφού όπως προκύπτει  <<το σχετικό έγγραφο ισοδυναμούσε με το σχετικό δικαιολογητικό όπως αυτό προδιαγράφεται στην παρ.2 του άρθρου 12α του ν.2971/2001>>