3 Ιουλίου 2020

Ευχαριστήριο συλλόγου Βλαμαρής


 Σήμερα ο σύλλογος βελτίωσε την ασφάλεια και ανέδειξε την ομορφιά μιας γωνιάς της Μουρτιάς μας, το παλιό πηγάδι. Να ευχαριστήσουμε την οικογένεια Παπανικολαου Αντωνη, για την δωρεάν παραχώρηση των μαρμαροπετρων, τον αλουμινά  Παπαγεωργίου Σταματη για τα δωρεάν υλικά και την εργασία, στην κατασκευή του μαγγανίου, τον γείτονα μας Καραμπετσο Δημήτρη για την μεταφορά των ογκολίθων στη Μουρτια
.Επίσης όλους που βοήθησαν στο στήσιμο του όλου έργου. Στη συνεχεία θα γίνει λιγο ακόμα φινίρισμα.