4 Ιουλίου 2020

Μηταράκης: Τοποθέτησε Διευθυντή ελεύθερο επαγγελματία σε θέση μετακλητού υπαλλήλου -Αίτηση Ακύρωσης


Σε κατάθεση Αίτησης Ακυρώσεως της πράξεων τοποθέτησης ως Διευθυντή Τεχ. Υπηρεσίας του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου μετακλητού Υπαλλήλου, προχώρσε το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η αίτηση κατατέθηκε την Παρασκευή 26/6/2020 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Αίτηση Ακυρώσεως της υπ’ αριθμ. 2795/23-03-2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (ΦΕΚ 257/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./09.04.2020), σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ελεύθερου επαγγελματία σε θέση μετακλητού υπαλλήλου ΠΕ Μηχανικών και η τοποθέτησή του ως Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και μάλιστα αναδρομικά από την 08.03.2020.

Σύμφωνα με την Αίτηση μας, η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 4680/2020, στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη και με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού στο καθ’ ού Δημόσιο – Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, απευθείας, με μόνη την επιλογή του Υπουργού και χωρίς να έχει μεσολαβήσει το ΑΣΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία επιλογής με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και η τοποθέτησή του ως Διευθυντή στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου, αντίκειται καταφανώς στα άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, και 103 του Συντάγματος και στις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας καθώς και του κράτους δικαίου.

Συνάδελφοι, η πρωτόγνωρη διαδικασία συγκρότησης Τεχνικής Υπηρεσίας με αποκλειστικά μετακλητούς Υπαλλήλους και με τοποθέτηση, για πρώτη φορά, ως Διευθυντή Δημόσιας Υπηρεσίας όχι Μόνιμο ή ΙΔΑΧ Υπάλληλο αλλά Μετακλητό, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου συνολικά στη Δημόσια Διοίκηση και μας γυρίζει σε
εποχές βαθέως κομματικού κράτους.

Είναι προφανές ότι δε σκοπεύουμε να μείνουμε παρατηρητές στη διαδικασία πλήρους απαξίωσης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, υποτίμησης των επιστημονικών και εργασιακών μας καθηκόντων και υποκατάστασης μας με μετακλητούς ή άλλους Υπαλλήλους, οι οποίοι επιλέγονται με παντελώς αδιαφανείς διαδικασίες και αναξιοκρατικά κριτήρια.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

https://www.aftodioikisi.gr/