3 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Δ.Σ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 6-7-2020


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ,
 
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών
      Σχεδίων (ΤΠΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
      Εισηγητής: Υπηρεσία Δόμησης- Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών- Δ/νση προγραμματισμού.   
Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ταμείου
      Αλληλεγγύης.
      Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.   
Μεταφορά των ενταγμένων έργων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο πρόγραμμα
      «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
          Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού   

Τροποποίηση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  Δήμου Ανατολικής Σάμου και Δήμου
      Φούρνων Κορσεών.
          Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου.   
Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Ανατολικής Σάμου.
          Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή.   
Μίσθωση  χώρων στάθμευσης Κοινοτήτων Κοκκαρίου και Πυθαγορείου.
          Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος  αντιδήμαρχος   
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας έτους 2020 – 2022 με δημοπρασία.(θέμα 
      από αναβολή  λήψη απόφασης , Πολυκράτεια έναντι Πύργου Ναυαγοσωστών).
      Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος  αντιδήμαρχος 
Σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής  Τουρισμού.
      Εισηγητής:   Καΐλα Δέσποινα αντιδήμαρχος 
Αποχετευτικό δίκτυο και μονάδα Επεξεργασίας λυμάτων πόλεως Σάμου.
          Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών