21 Φεβρουαρίου 2019

Πιθανή τρίμηνη παράταση στην Κτηματογράφηση


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗ

Χρονική παράταση, προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να συγκεντρώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται, είχε ζητήσει με επιστολή του προς την "Κτηματολόγιο Α.Ε." ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου,  Σταμάτης Κάρμαντζης.

Η εταιρεία πιθανά αναγνώρισε τις δυσκολίες που υπάρχουν και έτσι απάντησε στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου ότι υπάρχει η δυνατότητα παράτασης για ένα τρίμηνο.


«Υπάρχει δυνατότητα τρίμηνης παράτασης προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης (άρθρο 2, παρ.1 Ν.2308/1995), η οποία δυνητικά θα αποφασιστεί προς τη λήξη της παρούσας προθεσμίας.

Προκειμένου να μην υπάρχουν πολύωρες αναμονές σε περιόδους αιχμής, υπάρχει η δυνατότητα διαδικασίας διαπίστωσης «εμπρόθεσμης προσέλευσης» και ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης σε μεταγενέστερο χρόνο», αναφέρει η "Κτηματολόγιο Α.Ε.".

Από την πλευρά του ο Σταμάτης Κάρμαντζης  συμπληρώνει, σχολιάζοντας την παράταση που δόθηκε, ότι πιθανά να χρειαστεί και επιπλέον χρόνος, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος στην κτηματογράφηση.