10 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα ΒΑ Αιγαίου σε συνεργασία με την ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα  «ν. 4495/2017-Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» την Παρασκευή  13 Ιουλίου 2018 στο  Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας  Σάμου.

Πρόγραμμα ημερίδας

09.30 - 10.00 Προσέλευση/Έγγραφή συμμετεχόντων
10.00 - 10.15 Χαιρετισμοί
Θα ακολουθήσει η αναλυτική παρουσίαση του ν. 4495/2017 
10.15 - 12.00 ΑΓΡΙΟΥ Σταυρούλα, πολιτικός μηχανικός, σύμβουλος Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας
12.00-12.15 ΒΙΣΒΑΡΔΗ Ζωή, Δικηγόρος στη Διεύθυνση  Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας  του ΥΠΕΝ
12.15-12.30 ΜΠΟΥΜΠΑ Αικατερίνη,  πολιτικός μηχανικός, σύμβουλος Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας
12.30-13.00 ΤΣΕΛΙΚΗΣ Κώστας, help-desk TEE
- 14.30 Ερωτήσεις- Συζήτηση

Την ημερίδα μπορούν να την παρακολουθήσουν, όχι μόνοι οι μηχανικοί της Σάμου (μέλη του ΤΕΕ και της ΕΜΔΥΔΑΣ),  και αυτοδιοικητικοί και περιβαλλοντικοί φορείς και πολίτες που ενδιαφέρονται για το δομημένο περιβάλλον της Σάμου.Ο Πρόεδρος
της ΔΕ του ΤΕΕ-Τμήμα ΒΑ Αιγαίου

Μανωλακέλλης  Ευστράτιος

Ο Πρόεδρος
της ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ
Ζάχαρης Νικόλαος