3 Ιουλίου 2017

Αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο μεταναστών


Μετά την σημερινή άφιξη της Αντιστρατήγου στο νησί μας φαίνεται
ότι αποφασίστηκε να γίνει μια αστυνομική επιχείρηση αύριο στο κέντρο μεταναστών με αντικείμενο τον διαχωρισμό μεταναστών παρανόμως εισερχομένων στο νησί  και προσφύγων που έχουν δικαίωμα αίτησης ασύλου