26 Ιουλίου 2017

Η θέση του καθηγητή Γιώργου Καραγιαννίδη για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στη ΣάμοΠρόσφατα ανακοινώθηκε η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Παν/μιο Αιγαίου και συζητείται η έδρα της να είναι στη Σάμο. Ανεκαθεν υποστηρίζω ότι η ίδρυση μιας εκπαιδευτικής μονάδας -ειδικά ΑΕΙ- αποτελεί γεγονός που παράγει κατά κύριο λόγο επιστήμη και πολιτισμό και δευτερευόντως θετικό οικονομικό αποτελέσμα για την περιοχή. Όμως, επειδή πολλοί φίλοι μου ζήτησαν να γράψω τη γνώμη μου για το θέμα αυτό, ακολουθούν κάποιες διευκρινήσεις και απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα:

1. Η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής αποτελεί μια διοικητική πράξη που σκοπό έχει την διοίκηση μέσω ενός ενδιάμεσου οργάνου, την Κοσμητεία, των τμημάτων Μηχανικών του Παν/μίου Αιγαίου. Έτσι, δεν πρόκειται για ίδρυση νέου τμήματος, δηλαδή δεν πρόκειται να έλθουν νέοι -επιπλέον- φοιτητές, αλλά στην καλύτερη περίπτωση θα προσληφθούν 3-4 υπάλληλοι και θα χρειαστούν 2-3 επιπλέον γραφεία για την υποστήριξη της Κοσμητείας. Για να γίνει κατανοητό αυτό, σήμερα έχει έδρα στο Καρλόβασι η Σχολή Θετικών Επιστημών που περιλαμβάνει τα Τμήματα Μαθηματικό (Σάμο), Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμο) και Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος). Τα δύο τελευταία απλά θα αλλάξουν όργανο διοίκησης και θα υπάγονται πλέον στην υπό ίδρυση Πολυτεχνική Σχολή μαζί με το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)
Νέους φοιτητές θα φέρει μόνο η ίδρυση νέων Τμημάτων, όχι Σχολής που είναι απλά ένα δοικητικό όργανο. Όμως, δεν υπάρχει καμία εξαγγελία και από κανέναν για ίδρυση νέου τμήματος μηχανικών ή άλλο, στη Σάμο ή αλλού.

2. Γιατί συζητείται η Σάμος για την έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής;
 Είθισται η έδρα της Σχολής να είναι εκεί που υπάρχει το παλαιότερο τμήμα από αυτά που θα ανήκουν στη Σχολή (τα άλλα δύο είναι στη Χίο και τη Σύρο). Στη προκειμένη περίπτωση το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΤΜΠΕΣ) είναι το παλαιότερο.
3. Η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής σημαίνει και ίδρυση νέων τμημάτων μηχανικών στη Σάμο; 
Κατηγορηματικά ΟΧΙ. Όπως αναφέρω παραπάνω, δεν υπάρχει καμία εξαγγελία και από κανέναν για ίδρυση νέου τμήματος μηχανικών στη Σάμο.
4. Έπρεπε να προτιμηθεί το Βαθύ ως έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής; 
Κατά τη γνώμη μου ΟΧΙ. Στη περίπτωση αυτή η Κοσμητεία θα ήταν χωρίς ουσιαστικό λόγο μακριά από την διοικητική δραστηριότητα του Παν/μίου στο Καρλόβασι, με αποτέλεσμα δυσκολίες στη λειτουργία της.

Γενικά, το ερώτημα Καρλόβασι ή Βαθύ είναι ψευδές. Το σημαντικό θέμα είναι η διάχυση της επιστημονικής δραστηριότητας των πανεπιστημιακών τμημάτων σε ολόκληρο το νησί, μέσω της οργάνωσης συνεδρίων, φόρουμ, κ.λ.π. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η λειτουργία του Θερινού σχολείου 2017 που οργανώνει το ΤΜΠΕΣ στο Πυθαγόρειο τέλος Αυγούστου, όπου θα επισκεφθεί και θα διαμείνει πλήθος φοιτητών και καθηγητών, Ελλήνων και από το εξωτερικό.