28 Ιουλίου 2017

ΣΟΒΑΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤ.ΞΕΝΟΔ.ΜΟΝΑΔΩΝΠΡΟΣ:  1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ)
             1.1.ΥΠ’ ΟΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κου ΣΤΑΘΑΚΗ
             1.2.ΥΠ’ ΟΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κου ΦΑΜΕΛΟΥ
           


ΘΕΜΑ: Σοβαρές δυσκολίες χωροθέτησης νέων Τουριστικών / Ξενοδοχειακών
             μονάδων.
Σχετ.: α)Η υπ’ αριθμ.3632/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)
           β)Η υπ’ αριθμ. 519/2017 απόφαση ΣτΕ
           γ)Το υπ’ αριθμ. 13.6.17/ ΑΠ Οικ 28089 έγγραφο του ΥΠΕΝ

Kύριε Υπουργέ,
           Σήμερα υπάρχουν διαπιστωμένες δυσχέρειες χωροθέτησης νέων ξενοδοχειακών μονάδων, όπου δεν υπάρχουν ΣΧΟΟΑΠ & ΓΠΣ.

          Στην πολύπαθη Λέσβο, υπάρχουν μόνο δυο περιοχές ΣΧΟΟΑΠ, ο πρώην Δήμος Ευεργέτουλα, νυν ΔΕ Λέσβου κι ο πρώην Δήμος Μήθυμνας, νυν ΔΕ Λέσβου και μια περιοχή ΓΠΣ, ο πρώην Δήμος Μυτιλήνης, νυν ΔΕ Λέσβου, που χρήζει τροποποίησης . Επίσης στη Δυτική και Νότια Λέσβο, στις περιοχές τ. Δήμων Ερεσού – Αντίσσης, Πλωμαρίου, Πολυχνίτου καθώς και της Αγίας Παρασκευής, δεν έχουν κάν ανατεθεί ΣΧΟΟΑΠ.
          Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση, α) σχετ. του ΣτΕ, καταργήθηκε το ισχύον Ειδικό Χωροταξικό του 2013 κι  «επέστρεψε» η Χώρα στο αντίστοιχο Ειδικό Χωροταξικό του 2009.
         Με νεώτερη απόφαση, β) σχετ. του ΣτΕ, δεν ισχύει ούτε το Ειδικό Χωροταξικό του 2009, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατή η επιστροφή σε παλαιότερο καθεστώς.
Ούτε όμως η ισχύς των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με το πρόσφατο έγγραφο, γ) σχετ. του ΥΠΕΝ, δεν επιλύει το πρόβλημα, διότι δεν αντιμετωπίζει ούτε απαντά σ’ όλα τα ζητήματα που προκύπτουν, μη αποκλείοντας να επανέλθει το ΣτΕ και με νεώτερη απόφασή του να άρει τη δυνατότητα χωροθέτησης νέων ξενοδοχειακών μονάδων με βάση τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού.
Κύριε Υπουργέ,
          Ύστερα απ’ τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε την προσωπική σας παρέμβαση, για την έγκριση (το γρηγορότερο δυνατόν) του Νέου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού κι Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, προκειμένου να μην προστεθεί σ’ αυτά που ήδη βιώνουμε, ένα ακόμα πρόβλημα – ιδιαίτερα σοβαρό και μεγάλο – που αφορά στην προσέλκυση επενδύσεων στο νησί μας. Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον ξένων μεγαλοεπενδυτών για ανέγερση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων στη Λέσβο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία / διέξοδος στις μεγάλες δυσκολίες / αδιέξοδά μας! Βοηθήστε μας !!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΠΕΡ. Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ    ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΚΕΣ
Μέλος του ΔΣ του ΞΕΕ