28 Ιουλίου 2017

Σε πόσα σχολικά κτίρια της Σάμου έχουν γίνει έλεγχοι αντισεισμικής προστασίας τα 5 τελευταία χρόνια;


Ο πρόσφατος σεισμός στη Μυτιλήνη και Κω  επιβεβαίωσε αυτό του όλοι γνωρίζουν, ότι η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα.
Αυτό σημαίνει, ότι θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια και το δείκτη σεισμικής αντοχής δημόσιων κτιρίων και κατά προτεραιότητα των σχολικών κτιρίων και στη Σάμο
Ρωτάμε και περιμένουμε απαντήσεις
Σε πόσα σχολικά κτίρια της Σάμου έχουν γίνει έλεγχοι αντισεισμικής προστασίας τα 5 τελευταία χρόνια;