13 Ιουλίου 2017

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου συνεδριάζει στη Μυτιλήνη το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 15 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ:1ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

( Κατόπιν αιτήματος των Περιφερειακών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου ).

ΘΕΜΑ:2ο ΕΓΚΡΙΣΗ 7ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΓΕΡΑΝΕΙΟ >> ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΛΩΝΑ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παρασκευάς Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΠΑΛΑΜΑΣ – ΠΥΘΑΡΙΑ» ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΗΣ  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΤΜΗΜΑ 3.174,57 m2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παρασκευάς Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.