20 Ιουνίου 2017

Ποσό 45 εκατ. ευρώ για τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης


Το ποσό των 45 εκατ. ευρώ διατίθεται από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την παροχή υπηρεσιών σίτισης, καθαριότητας και συντήρησης στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου (Χίος, Λέσβος, Σάμος, Κως και Λέρος), καθώς και της κάλυψης των λειτουργικών εξόδων τους (δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικά έξοδα κλπ.).


Επιπλέον, η δράση αφορά την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης και την διανομή τους στους φιλοξενούμενους των συγκεκριμένων ΚΥΤ.

Ήδη, από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσιεύθηκε η σχετική πρόσκληση, η οποία απευθύνεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα στην γενική διεύθυνση οικονομικού σχεδιασμού και υποστήριξης και στην διεύθυνση διαχείρισης ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Μέσω της αναφερθείσας δράσης, επιδιώκεται – όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου – η άμεση κάλυψη των βασικών αναγκών των προσφύγων που στεγάζονται στα ΚΥΤ και η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών σε αυτά.