5 Μαΐου 2017

Συνάντηση Προξενικού Σώματος με Νομάρχη Σμύρνης Erol Ayyıldız (Σμύρνη, 26.4.2017)