24 Μαΐου 2017

Τα έτη παραμονής στον κάθε βαθμό για τους Αστυνομικούς


Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ σε κάθε βαθμό, καθώς και τα όρια ηλικίας για αποστρατεία έχουν αυξηθεί με Προεδρικό Διάταγμα από το 2016.

Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας και παραμονής στον κάθε βαθμό μέχρι να κριθούν στον επόμενο είναι:


-Σε 4 έτη για υπαστυνόμο Β’

-Σε 6 έτη για υπαστυνόμο Α’

-Σε 6 έτη για Αστυνόμο Β’ ή 14 έτη (από 12) συνολικής υπηρεσίας από την οποία 5 έτη στο βαθμό.

-Σε 6 έτη για αστυνόμο Α’ ή 20 έτη (από 16) συνολικής υπηρεσίας

-Σε 6 έτη για αστυνομικό υποδιευθυντή ή 25 έτη (από 20 έτη) συνολικής υπηρεσίας.

-Σε 3 έτη για αστυνομικό διευθυντή ή 28 έτη (από 22 έτη) συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό

-Σε 2 έτη για το βαθμό του ταξίαρχου ή 30 έτη (από 24 έτη) συνολικής υπηρεσίας

-Σε 1 έτος για το βαθμό του υποστρατήγου
aftodioikisi