24 Μαΐου 2017

ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου για το καθεστώς των εργολαβιών στο χώρο της καθαριότητας και φύλαξης


Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου οι υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης εξακολουθούν να ανατίθενται (στην τρέχουσα περίοδο μέχρι 31.12.2017) σε εταιρεία. Έχοντας βασική διεκδίκηση τη μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση για όλους και όλες που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο χώρο εργασίας, ο Σύλλογος μας από την αρχή της ανάθεσης των υπηρεσιών σε εργολάβους στάθηκε στο πλευρό των εργαζόμενων στο χώρο της καθαριότητας, όπως και φύλαξης.


Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους εργαζόμενους στην καθαριότητα και τη φύλαξη γιατί πρόκειται για εργαζόμενους και εργαζόμενες που τους γνωρίζουμε δεκαετίες τώρα και έχουν προσφέρει πραγματικές και ουσιαστικές υπηρεσίες στο πανεπιστήμιό μας. Ενώ θα έπρεπε να εργάζονται σε καθεστώς μόνιμης και σταθερής εργασίας, μιας και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εργάζονται σκληρά κάτω από καθεστώς πλήρους εργασιακής ανασφάλειας διακινδυνεύοντας το να χάσουν και την πενιχρότατη αμοιβή τους αν δεν δεχθούν πλήρως τους όρους των εργολαβιών.

Είναι γνωστό, ότι πολλοί εργολάβοι εφαρμόζουν τακτικές εκφοβισμού των εργαζόμενων τους, με αποτέλεσμα αυτοί κάτω από το φάσμα της απόλυσης να αποτρέπονται να οργανωθούν συνδικαλιστικά για να διεκδικήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα αλλά και να προχωρήσουν σε ανοικτές δημόσιες καταγγελίες ενάντια στην όποια αυθαιρεσία του εργολάβου. Είναι επίσης γνωστό ότι πολύ συχνά διαπιστώνεται παραβατικότητα στον κλάδο των εργολάβων. Η υπόθεση της Κούνεβα έκανε παγκοσμίως γνωστό τι μπορεί να συμβεί σε όποιον διεκδικεί τα δικαιώματά του σε χώρους χωρίς εργασιακή προστασία.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί εδώ και καιρό και συνεχώς σε κάθε ευκαιρία το αναφέρει, ότι θα καταργήσει το καθεστώς των εργολαβιών καθαριότητας και φύλαξης, λόγω της εκτεταμένης παραβατικότητας, επειδή απομυζούσαν για χρόνια το δημόσιο χρήμα, επειδή εκμεταλλεύονταν άγρια τους εργαζόμενους. Αν και η περιγραφή της κατάστασης θα επέβαλλε την άμεση κατάργηση αυτού του καθεστώτος, η κυβέρνηση δεν έχει τηρήσει την δέσμευσή της. Αντίθετα έχει τηρήσει μια άλλη δέσμευση, αυτήν που είχαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι στο Δημόσιο δεν θα κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ούτε ακόμη με συμβάσεις ΙΔΑΧ, παρά μόνο σε κάποια αναλογία με σχέση με τους αποχωρήσαντες (άγνωστη μέχρι στιγμής η αναλογία ή μεταβαλλόμενη συνεχώς).

Η νέα νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4430/2016) που προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (μέχρι και 24 μήνες) από όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα και τα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., για τις υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, σίτισης, φαίνεται ότι θα μπορούσε να λύσει βραχυπρόθεσμα το πρόβλημα με τις εργολαβίες. Όμως από τη μία θέτει περιοριστικούς όρους στην εφαρμογή του και από την άλλη δεν λύνει το πραγματικό πρόβλημα των εργαζόμενων, που ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα πανεπιστήμια και σε άλλους φορείς, δεν αποκτούν μόνιμη και σταθερή εργασία.

Ζητάμε από την Διοίκηση του Πανεπιστημίου, ειδικότερα από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τις Τριμελείς Επιτροπές κάθε Πανεπιστημιακής Μονάδας, τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας ούτως ώστε να τηρούνται πλήρως οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του Ανάδοχου (με βάση την Διακήρυξη υπ´αριθμ. 5933/2015 αρθ 3 και 4). Ο Νόμος 4144/2013 δίνει το δικαίωμα να καταγγελθεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία καθαρισμού σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Εμείς από την μεριά μας θα βρισκόμαστε στο πλάι όλων των εργαζόμενων μέσα στα πανεπιστήμια και ειδικότερα δίπλα σ´αυτούς που βιώνουν την μεγαλύτερη ανασφάλεια. Εκτιμούμε ότι η φωνή μας θα γίνει πιο δυνατή, εάν ενωθεί και με τους άλλους συλλόγους εργαζόμενων μέσα στο πανεπιστήμιο. Διεκδικούμε:

Κατάργηση του καθεστώτος των εργολαβιών στους τομείς καθαριότητας και φύλαξης.
Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους και όλες που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες για όλους τους εργαζόμενους και όλες τις εργαζόμενες.