28 Μαΐου 2017

2002 μετανάστες στο κέντρο υποδοχής της Σάμου και 141 σε φιλοξενούμενους σε χώρους

ΣΥΝΟΛΟ 2143