30 Μαΐου 2017

Ποσό 15 εκατ. ευρώ για λειτουργία δομών ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων


Ποσό 15 εκατ. ευρώ για λειτουργία δομών ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων
Το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί για την επιχορήγηση φορέων που θα λειτουργήσουν υφιστάμενες δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.


Η πρόσκληση απευθύνεται σε διευθύνσεις ή εποπτευόμενους φορείς των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), διεθνείς οργανισμούς, Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενους φορείς τους.

Η προκηρυσσόμενη δράση αφορά την χρηματοδότηση από το εθνικό πρόγραμμα του ταμείου ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης 2014-2020 της συνέχισης της λειτουργίας υφιστάμενων δομών φιλοξενίας.

Ωφελούμενοι από τις δράσεις είναι οι ανήλικοι, ηλικίας κάτω των 18 ετών οι οποίοι φθάνουν στη χώρα, χωρίς να συνοδεύονται από πρόσωπο που ασκεί την γονική τους μέριμνα.

Για τα ασυνόδευτα ανήλικα, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου «τα οποία αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα των προσφυγικών ροών, επιβάλλεται η εξασφάλιση και η εφαρμογή ενός σχεδίου προστασίας και φροντίδας. Η παρούσα πρόσκληση, υποστηρίζει την παροχή των καλύτερων δυνατών συνθηκών φιλοξενίας των ανηλίκων και εγγυάται ότι θα συνεχιστεί η άσκηση πολικών προσανατολισμένων στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η 30ή Ιουνίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.amifisf.gr.