21 Απριλίου 2017

«Να δοθεί η δυνατότητα συνυπηρέτησης σε αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι σύζυγοι» Πηγή:www.dimokratiki.gr


Την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης για να δοθεί η δυνατότητα συνυπηρέτησης, στην ίδια περιοχή, αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι σύζυγοι, ζητά με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.


Ο κ. Κόνσολας θεωρεί τη συγκεκριμένη ρύθμιση αναγκαία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εξισορρόπησης και εξίσωσης των εργασιακών δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αφού παρατηρείται, πλέον, οικογένειες αυτής της κατηγορίας εκπαιδευτικών να διαχωρίζονται όταν οι σύζυγοι είναι αναγκασμένοι να εργάζονται σε διαφορετικές περιοχές.

Ο Βουλευτής θεωρεί ως στρέβλωση τη συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία δημιουργεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων στην εκπαίδευση, αφού οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που είναι σύζυγοι έχουν το δικαίωμα της συνυπηρέτησης, κάτι, όμως, που στερούνται αναπληρωτές και ωρομίσθιοι.

«Το πρόβλημα έχει κοινωνικές διαστάσεις και το Υπουργείο οφείλει να το αντιμετωπίσει και να δώσει λύση, από τη στιγμή, μάλιστα, που μόνιμοι και αναπληρωτές καθηγητές προσφέρουν το ίδιο έργο και τις ίδιες υπηρεσίες στην εκπαίδευση», επισημαίνει ο κ. Κόνσολας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2017
Αρ. Πρ.: 5053/20.4.2017

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Νομοθετική ρύθμιση για να δοθεί η δυνατότητα συνυπηρέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι σύζυγοι»

Κύριε Υπουργέ,

Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, αφού έχει ενταθεί το καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας που βιώνουν λόγω των συνεχών μετακινήσεών τους για να καλυφθούν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στην εκπαίδευση.

Η Πολιτεία οφείλει, στο μέτρο του δυνατού, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εξισορρόπησης και εξίσωσης των εργασιακών δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Είναι ανάγκη να θεσμοθετηθεί ένα νέο πλαίσιο διαδικασιών, το οποίο θα αφορά στο εργασιακό καθεστώς και τα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, προκειμένου αυτοί να τύχουν ισότιμης μεταχείρισης και αντιμετώπισης.

Ένα από τα ζητήματα που κατά προτεραιότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί, είναι το δίκαιο αίτημα για τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας συνυπηρέτησης των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, αφού παρατηρείται, πλέον, οικογένειες αυτής της κατηγορίας εκπαιδευτικών να διαχωρίζονται όταν οι σύζυγοι είναι αναγκασμένοι να εργάζονται σε διαφορετικές περιοχές.

Πρόκειται για μία στρέβλωση που δημιουργεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων στην εκπαίδευση αφού οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που είναι σύζυγοι έχουν το δικαίωμα της συνυπηρέτησης, κάτι, όμως, που στερούνται αναπληρωτές και ωρομίσθιοι.

Το πρόβλημα έχει, πλέον, κοινωνικές διαστάσεις και το Υπουργείο οφείλει να το αντιμετωπίσει και να δώσει λύση, από τη στιγμή, μάλιστα, που μόνιμοι και αναπληρωτές καθηγητές προσφέρουν το ίδιο έργο και τις ίδιες υπηρεσίες στην εκπαίδευση.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν προτίθεται να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει λύση με την παροχή δυνατότητας συνυπηρέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι σύζυγοι.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου Πηγή:www.dimokratiki.gr