12 Απριλίου 2017

Η Ν.Ε.Σάμου της Σάμου θα τα ξέχασε αυτά!!!!!

Αυτοί που έδιωχναν τους επενδυτές, σήμερα απλώνουν το χέρι για να πάρουν τις επιταγές!»