9 Απριλίου 2017

Συγκρότηση νέου Δ.Σ Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Ν. Σάμου

Την 7/4/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Ν. Σάμου.
Κατανομή Αξιωμάτων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΜΥΡΣΩΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΚΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Εκ του Δ.Σ