23 Ιουλίου 2017

Παράνομη και ανακλητή η άδεια οικοδομής του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης Σάμου κ. Γ.Καλόγηρου ;


Η οικοδομή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δήμου Σάμου Γ.Καλόγηρου δεν ήταν δυνατόν να ανεγερθεί για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ήταν δυνατόν να χορηγηθεί ποτέ και για κανένα λόγο η οικοδομική άδεια ,εφ όσον δεν πληρούνται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την έκδοση της που συσωρευτικά είναι οι εξής

Ο Γεώργιος Καλόγηρος ως Προϊστάμενος ΥΔΟΜ ΣΑΜΟΥ με έγγραφο του μας πληροφορεί ότι <<όσο αφορά τον οικισμό Νεάπολης σας γνωρίζουμε ότι δομείται με τους όρους δόμησης για οικισμούς προ του 1923>>

Όμως εμείς του γνωρίζουμε ότι οικισμός προ του 1923 στη θέση Νεάπολη υπάρχει μόνο στη φαντασία του

Εκείνο που υπάρχει αυτή την στιγμή αφ ενός είναι ο<< συνοικισμός Νεαπόλεως>>που περιελήφθη στο σχέδιο πόλης δήμου Βαθέος Σάμου που συνετάχθη το έτος 1935

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης εκμεταλλευόμενος τη θέση του έτυχε μεροληπτικής μεταχείρισης και του χορηγήθηκαν οι οικοδομικές άδειες 483/2005 και η από 18-9-2009 αναθεώρηση αρ.483/2005

Δεν έγινε έλεγχος τίτλων και αμφισβητείται η εγκυρότητα συμβολαίων και η οικοδομησιμότητα του οικοπέδου προερχομένου εκ κατάτμησης μείζονος έκτασης και μάλιστα δασικής αφού ολόκληρη η έκταση ανάντη της επαρχιακής οδού Σάμου -Πυθαγορείου στη θέση ΝΕΑΠΟΛΙΣ ανήκει στην ιδιοκτησία της Κοινότητας Βαθέος η οποία επί εποχής Ηγεμονίας εκποιούσε δι οικοπεδοποιήσεως βάσει σχεδιαγράμματος που συνέταξε ο μηχανικός δημοσίων έργων Παναγιώτης Τριανταφύλλου μέχρι της ημερομηνίας 1-3-1924 από της οποίας τίθεται σε ισχύ το άρθρο 20 του Ν.Δ από 17-7-1923<<Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π>>βάσει του από 4/11-1-1924 διατάγματος

Δεν έχουν εγκριθεί από την Ε.Π.Α.Ε οι υπερβάσεις εκχώσεων και επιχωματώσεων ως και το ύψος του τοιχίου στο βόρειο όριο ξεπερνώντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο των 2.5 μέτρων

Η οικοδομική άδεια του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης Σάμου δεν βρίσκει νομικό έρεισμα στις διατάξεις του Π.Δ της 2/12-3-1981 (ΦΕΚ 138δ Δ)γιατί δεν έχει δημοσιευθεί αλλά και ούτε έχει εκδοθεί πράξη του Νομάρχη και ελλείπει βεβαίωση του Δημάρχου και σχετική βεβαίωση επί του τοπογραφικού από διμελής επιτροπή ότι το οικόπεδο βρίσκεται εντός του συγκροτημένου τμήματος του οικισμού αλλά βρίσκει νόμιμο έρεισμα στις διατάξεις του Π.Δ 24/31-5-1985(ΦΕΚ 270 Δ)

Επειδή ο κ.Γεώργιος Καλόγηρος δεν είναι ένας απλός πολίτης αλλά ως προϊστάμενος που χορήγησε την προαναφερόμενη και ως προϊστάμενος απαγόρευσε να μου χορηγηθούν στοιχεία όταν οι οικοδομικές άδειες δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα προστατευόμενα από τον νόμο αλλά ατομικές εκτελεστές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται σε πλήρη διαφάνεια 

Κύριε Δήμαρχε

Ο κόσμος της πόλης μας βοά και διαμαρτύρεται γιατί ενώ περίμενε ο προϊστάμενος της ΥΔΟΜ ΣΑΜΟΥ τουλάχιστον για την δική του οικοδομή , η μεν οικοδομική άδεια να ήταν σύννομη η δε οικοδομή παράδειγμα για τους υπολοίπους ,δυστυχώς βλέπει έναν προϊστάμενο ΥΔΟΜ παράδειγμα προς αποφυγή που με την συμπεριφορά του προσβάλλει το κύρος της Διοίκησης και κλονίζει την πίστη και εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτήν

Κύριε Δήμαρχε

 Αν και από τον συνήγορο του πολίτη σας κοινοποήθηκαν αρκετές επιστολές περί της άρνησης του Προϊσταμένου της ΥΔΟΜ Σάμου της οποίας είστε άμεσος προϊστάμενος ,να δοθούν σχετικές απαντήσεις .....αν και γνωρίζετε πολύ καλά <<περί του τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ,στερουμένων σχεδίων ρυμοτομίας στην οποία στηρίζεται η διαδικασία καθορισμού κ.λ.π των ορίων της κατωκημένης περιοχής που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο στερείται ΝΟΜΙΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ


 Κύριε Δήμαρχε 

Αν και γνωρίζεις  ότι νομίμως υφιστάμενοι οικισμοί όπως Καλαμίου ΓάγγουΝεαπόλεως και Κούτρας δεν υπάρχουν ,αν και γνωρίζεις  ότι η πολεοδομική μελέτη επέκτασης στις περιοχές Καλάμι και Νεάπολη δεν έχουν εγκριθεί κ.λ.π ......εσείς δια μέσου του προϊσταμένου της ΥΔΟΜ ΣΑΜΟΥ  συνεχίζει παρανόμως να εκδίδει   οικοδομικές άδειες σε αυτές τις περιοχές

Κύριε Δήμαρχε 

Αν και γνωρίζεις  και από σχετική ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την παράνομη χορήγηση οικοδομικών αδειών στη Σάμο στις προαναφερόμενες περιοχές, ότι για τον οικισμό Καλαμίου και Νεάπολης συντάχτηκε μελέτη σχεδίου πόλεως αλλά δεν προωθήθηκε προς έγκριση και παρέμεινε στα συρτάρια για να δυνηθούν ημέτεροι να οικοδομήσουν στους προβλεπόμενους από το σχέδιο πόλης δρόμους παρόλα αυτά η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σάμου με την σύμπνοια της Τοπικής αυτοδιοίκησης χορηγεί οικοδομικές άδειες εντός και εκτός ζώνης βάσει των διατάξεων του Π.Δ της 2/13-3-1981 καταστρατηγώντας τις κείμενες διατάξεις 

Κατά τα άλλα με πρόσφατη απόφαση σας ορίσατε αρμόδιο προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου τον κ.Γιώργο Καλόγηρο...τι να υποθέσουμε;