29 Μαΐου 2024

31 Μαΐου - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ανατολικής Σάμου

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Σάμου θα διεξαχθεί (δια ζώσης) την Παρασκευή, 31 Μαΐου, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεών του (πλατεία Πυθαγόρα) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Αιτήματα Παραχώρησης χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. 
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντής Ιωάννης πρόεδρος Δ.Σ.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ανατολικής Σάμου έτους 2024.
Εισηγητής: Δημοτική επιτροπή- Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής- άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την κατάθεση και διαχείριση αυτής και ορισμός υπευθύνου κίνησης έκαστου λογαριασμού.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

4. Εισήγηση για επιβολή τέλους οστεοφυλακίου Κοινότητας Βαθέος. 
Εισηγητής: Δημοτική επιτροπή.

5. Κανονιστική απόφαση καθορισμού παραχωρούμενων Κοινοχρήστων χώρων. 
Εισηγητής: Δημοτική επιτροπή - Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος.

6. Συζήτηση - λήψη απόφασης για σεισμόπληκτα κτίρια. Εισηγητής: Χατζηκωνσταντής Ιωάννης πρόεδρος Δ.Σ.