22 Μαρτίου 2024

Ο καταστροφέας Μητσοτάκης Στην ουσία είναι ο ολετήρας της ελληνικής οικονοµίας που εµφανίζεται µε το κοστούµι τού αναθεωρητή της. Εχει αφήσει τα ολιγοπώλια να αισχροκερδούν σε βάρος της κοινωνίας. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που άφησε την Ελλάδα να σύρεται στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο επειδή δεν ολοκλήρωσε, ως όφειλε, τα αντιπληµµυρικά σχέδια. Σύµφωνα µε την παραποµπή, η Ελλάδα «δεν έχει επανεξετάσει, δεν έχει εγκρίνει και δεν έχει υποβάλει εκθέσεις για τα οικεία σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού ή κινδύνων πληµµύρας». Οµως αυτά έχουν συνέπειες. 


Ο Θεσσαλικός Κάµπος βίωσε στο πετσί του τι εστί διαχείριση κρατικού χρήµατος από τον Κυρ. Μητσοτάκη τόσο το 2020 όσο και το 2023. Μετά τις καταστροφικές πληµύρες του περασµένου Σεπτεµβρίου και τις φωτιές στον Εβρο, η υπόλοιπη Ελλάδα βιώνει στο πετσί της την καταστροφή. Σύµφωνα µε την Εθνική Τράπεζα, η συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής λόγω Ντάνιελ στη Θεσσαλία µετρήθηκε στο 13,9% σε τριµηνιαία βάση και στο 17,6% σε ετήσια βάση.
Τζ.Ρ.

ΠΗΓΗ https://www.documentonews.gr/