22 Μαρτίου 2024

«Όχι» του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου στην εκλογή Παπαδόπουλου

 

Χωρίς αποτέλεσμα κατέληξε η ψηφοφορία του Περιφερειακού Συμβουλίου για εκλογή περιφερειακού συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης με προτεινόμενο εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής τον Γιώργο Παπαδόπουλο.

Η υποψηφιότητα Παπαδόπουλου απέτυχε να συγκεντρώσει τις 23 ψήφους που απαιτούσε η εκλογή του. Συγκεκριμένα, στην πρώτη ψηφοφορία δήλωσαν παρόντες 30 σύμβουλοι. Από αυτούς δήλωσαν "παρών" ή απείχαν 3, ψήφισαν 27 και συγκεκριμένα 21 τον κ. Παπαδόπουλο και 6 λευκά.

Στη δεύτερη ψηφοφορία σημειώθηκαν 7 απόντες, 22 ψήφισαν τον Γ. Παπαδόπουλο και 1 Λευκό, με αποτέλεσμα να μην εκλεγεί.