8 Μαρτίου 2024

Τέμπη / Κατεπείγουσα ερώτηση σε Κομισιόν για το αν παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία στην Ελλάδα Τρίτη κατά σειρά ερώτηση της ευρωβουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έλενας Κουντουρά προς την Κομισιόν για το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη
Σε νέα παρέμβαση για το έγκλημα των Τεμπών προχώρησε η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Κουντουρά προς την Κομισιόν.

Η ίδια με κατεπείγουσα ερώτησή της καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει εάν ολοκλήρωσε την έρευνά της, εάν παραβιάζεται στην Ελλάδα η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια και διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων, καθώς επίσης και πώς και πότε σκοπεύει να δώσει στη δημοσιότητα την ad hoc έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA).

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά ερώτηση της Έλενας Κουντουρά προς την Κομισιόν για το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη, μετά και τη νέα διαρροή σήμερα στον ελληνικό Τύπο αποκαλυπτικών σημείων του πορίσματος του ERA.

Στην αμέσως προηγούμενη παρέμβαση της στις 20 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, η Έλενα Κουντουρά καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει εάν υπήρξαν παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ενώ ζητούσε να δοθεί το πόρισμα του ΕRA στη δημοσιότητα για να γνωρίζουν οι πολίτες.

Η Κομισιόν είχε απαντήσει καθυστέρηση τεσσάρων μηνών (17 Ιανουαρίου) αναφέροντας επί λέξει ότι:

«Η Ευρωπαϊκή Eπιτροπή επικουρείται από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εν λόγω οργανισμός διενεργεί τακτικούς ελέγχους στις εθνικές αρχές ασφάλειας των κρατών μελών και ad hoc ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας  της ΕΕ για τους σιδηροδρόμους σε ένα κράτος μέλος, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

Όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους σιδηροδρόμους, η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την ad hoc έκθεση που ζήτησε από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβάλει την άνοιξη του 2023, με την οποία αξιολογήθηκαν η υλοποίηση και η εφαρμογή στην πράξη των οδηγιών (ΕΕ) 2016/797 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων και (ΕΕ) 2016/798 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα. Εάν εντοπιστούν παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ, η Επιτροπή θα αντιδράσει κατάλληλα κάνοντας χρήση των εξουσιών της  που προβλέπονται από τις Συνθήκες».

Επιπλέον, όσον αφορά στο αίτημα της Έλ. Κουντουρά να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα του ERA, η Κομισιόν δήλωνε ότι η έκθεση του ERA δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί, «καθώς κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την προστασία του σκοπού των εν εξελίξει ερευνών της Επιτροπής».

Ολόκληρη η ερώτηση της Έλενας Κουντουρά προς την Κομισιόν:

«Παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το πόρισμα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ΕΕ

Απαντώντας (1) σε προηγούμενη ερώτηση (2) μου για το δυστύχημα των Τεμπών, η Επιτροπή ανέφερε ότι «εξετάζει την ad-hoc έκθεση που ζήτησε από τον ERA σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (3) στην Ελλάδα. Εάν εντοπιστούν παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ, η Επιτροπή θα αντιδράσει κατάλληλα κάνοντας χρήση των εξουσιών της που προβλέπονται από τις Συνθήκες».

Λαμβάνοντας υπόψη κρίσιμα στοιχεία απ’ το πόρισμα του ERA, που διέρρευσαν στον ελληνικό Τύπο (4), ιδιαίτερα ότι:

στην Ελλάδα δεν υπάρχει σαφής μηχανισμός, που γενικά να εξασφαλίζει την ασφάλεια του
σιδηροδρόμου καθώς στην πράξη δεν έχει γίνει αποτελεσματική μεταβίβαση αυτού του καθήκοντος και κανείς δεν το εκτελεί στην πραγματικότητα.
δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι η ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρομικού συστήματος και τον έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται με αυτό βαρύνει τους διαχειριστές υποδομής και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τον καθένα για το τμήμα που του αναλογεί.
η διαδικασία καθορισμού και κοινοποίησης κανόνων ασφαλείας δεν εφαρμόζεται με συνέπεια και μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένους κινδύνους.
δεν υπάρχει ακόμη λειτουργικός φορέας διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων στην Ελλάδα και δεν είναι εγγυημένη η ανεξάρτητη διερεύνηση σοβαρών ατυχημάτων
Ερωτάται η Επιτροπή:

Ολοκλήρωσε την έρευνα της;
Παραβιάζεται η ενωσιακή νομοθεσία στην Ελλάδα για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων;
Πότε σκοπεύει να δημοσιεύσει την ad-hoc έκθεση του ERA;»