3 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση ένταξης‑ συμμετοχής της Περιφέρειας στο ΗΟRΙΖΟΝ

 

Αφορά στη διακυβέρνηση και επιχειρηματικά μοντέλα για ζωντανά εργαστήρια: κόμβοι αγροτικής αναγέννησης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την εδαφική υγεία στην περιοχή της Μεσογείου, προϋπολογισμού: 141.625€


Εγκρίθηκε η ένταξη και συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου/Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα στο Διακρατικό Πρόγραμμα: Διακυβέρνηση και Επιχειρηματικά Μοντέλα για Ζωντανά Εργαστήρια: κόμβοι αγροτικής αναγέννησης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την εδαφική υγεία στην περιοχή της Μεσογείου ( Governance and business models for living labs: rural regeneration hubs for tackling soil health challenges in the Mediterranean region.) το οποίο χρηματοδοτείται από το HORIZON EUROPE.