13 Φεβρουαρίου 2024

Mε τι σκεπτικό μειοψήφησαν οι αιρετοί Δυτικής Σάμου;Έρχεται προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο Δυτικής Σάμου ψήφισμα που αφορά το νομοσχέδιο για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο και αντί να το στηρίξουν πρώτοι και καλύτεροι η παράταξη του κ.Παπαθεοφάνους μειοψηφούν στην απόφαση ...τον λόγο θα τον μάθουμε;