22 Φεβρουαρίου 2024

«Δημιουργία Σφαγείου στη Σάμο»

 

ΕΡΩΤΗΣΗ


Του: Βελόπουλου Κυριάκου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Β3' Νότιου

Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΚύριε Υπουργέ,

Όπως μας πληροφόρησαν κτηνοτρόφοι από Σάμο, χρονίζει η δημιουργία σφαγείου στη Σάμο. Από το 2011 που έκλεισε το μοναδικό του νησιού έως τώρα, οι τοπικοί κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να μεταφέρουν τα ζώα τους σε σφαγεία εκτός νησιού. Συνέπεια της εν λόγω διαχρονικής κατάστασης είναι τόσο η ταλαιπωρία των κτηνοτρόφων και των προς σφαγή ζώων αυτών, εξαιτίας της μετακίνησης, όσο και το - αυτό καθαυτό και κατ' επανάληψη - εγχείρημα της σφαγής των ζώων εκτός νησιού να εκμηδενίζει τα κέρδη των κτηνοτρόφων του νησιού. Συμπληρωματικά, η εν λόγω έλλειψη περιορίζει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας να ενασχοληθεί με την κτηνοτροφία, αφού διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια μείωση δραματική του ζωικού της κεφαλαίου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεστε όπως δημιουργήσετε και λειτουργήσετε σύντομα σφαγείο στη Σάμο, δεδομένου επιπρόσθετα ότι η ύπαρξή του θα ελαχιστοποιούσε τα κόστη τόσο της πώλησης του ντόπιου κρέατος προς όφελος των καταναλωτών του τοπικού πληθυσμού όσο και των αλληλένδετων παραγομένων υποπροϊόντων, όπως το γάλα, το τυρί κ.ά.;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ