30 Ιανουαρίου 2024

ΥΠΕΣ: Εξέδωσε εγκύκλιο για την λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο σημειώνεται:
Το δημοτικό συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο διοίκησης του δήμου, το οποίο διαθέτει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, αποφασίζει, δηλαδή, για όλα τα θέματα που δεν

ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο διοίκησης του δήμου. 

Η εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου είναι κρίσιμη, τόσο για την ποιότητα του διαλόγου και της

διαβούλευσης που αναπτύσσεται στη διάρκεια των συνεδριάσεών του, όσο και για τη ποιότητα των λαμβανόμενων αποφάσεων.

Στην παρούσα εγκύκλιο αναπτύσσεται μια σειρά θεμάτων που άπτονται όλων των πτυχών λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και καταβάλλεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του, καθώς και να παρουσιαστούν δόκιμοι τρόποι χειρισμού αυτών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στο εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο να αποφασίζει, εντός του οριοθετημένου πλαισίου νομιμότητας και βάσει του κανονισμού του, για τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας του.