8 Νοεμβρίου 2023

«Πόθεν έσχες»: Στη δημοσιότητα αλλά ανέλεγκτα

 

Ανέλεγκτες από τους ορκωτούς λογιστές, συνεπώς δίχως τυπική και ουσιαστική επιβεβαίωση της ορθότητας όσων αναγράφονται σε αυτές από τους υπόχρεους, αναρτήθηκαν χθες στην ιστοσελίδα της Βουλής 1.034 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες», βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπευθύνων οικονομικών των κομμάτων, καθώς και δημάρχων και περιφερειαρχών για το έτος 2022 (χρήση 2021).

Πέρα από τις διαχρονικές νησίδες αδιαφάνειας ως προς το αποτέλεσμα των ελέγχων που πραγματοποιούνται, είτε βάσει της τακτικής διαδικασίας είτε κατόπιν καταγγελιών, για ακόμη μια χρονιά κάνει την εμφάνισή του το φαινόμενο της μεγάλης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση αυτών των ελέγχων. Ως προς τις επιπτώσεις αυτής της καθυστέρησης, που όπως σχολιάζεται στους κοινοβουλευτικούς κύκλους επιφέρει επιπρόσθετο πλήγμα στην από καιρό απαξιωμένη συγκεκριμένη διαδικασία, ενδεικτικά για φέτος αναφέρεται το γεγονός ότι αν και υπάρχει πλέον νέα σύνθεση στην εθνική αντιπροσωπεία, μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές, δεν συμπεριλαμβάνονται στις δημοσιευμένες δηλώσεις εκείνες των νεοεισελθόντων στο Κοινοβούλιο, όπως επί παραδείγματι των στελεχών των Σπαρτιατών και της Νίκης.

Ο χρόνος έναρξης και κυρίως ολοκλήρωσης του ελέγχου των δηλώσεων για το έτος 2022 (χρήση 2021) παραμένει άγνωστος, δεδομένου πως υπάρχουν ακόμη πολλές εκκρεμότητες. Σύμφωνα με την έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, «εντός του 2023 αναμένεται να ολοκληρωθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές η διενέργεια ελέγχου 6.095 δηλώσεων για το έτος 2021 (χρήση 2020)». Ο έλεγχος εκείνος είχε αρχίσει το 2022, έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε «ο έλεγχος των δηλώσεων 2020 (χρήση 2019)».

Στα αξιοσημείωτα του έργου του περασμένου έτους, που έχει συνέχεια και εντός του τρέχοντος για τρεις περιπτώσεις, είναι πως διενεργήθηκε έκτακτος έλεγχος σε συγκεκριμένες υποθέσεις «που διαβιβάστηκαν στην ειδική επιτροπή της Βουλής από δημόσιες ή δικαστικές αρχές ή από καταγγελίες πολιτών σύμφωνα με τον νόμο, και αφορούσαν υπόχρεους αρμοδιότητάς της». Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν συνολικά 19 υποθέσεις. Εξ αυτών, οι 15 αφορούσαν καταγγελίες, ενώ τέσσερις ερωτήματα υπόχρεων. Από τις 15 καταγγελίες «οι 13 τέθηκαν στο αρχείο», σε δύο συνεχίζεται ο έλεγχος, ενώ μία «παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται και ο έλεγχος». Οπως παγίως συμβαίνει για τα ζητήματα αυτά, η επίσημη ενημέρωση δεν συμπεριλαμβάνει στοιχεία ούτε για τους λόγους που συνεχίζεται ο έλεγχος ή κρίθηκε αναγκαία η παραπομπή στην εισαγγελική αρχή ούτε για το ποια πρόσωπα αφορά.

Πέραν των σχετικών με τα πρόσωπα, έλεγχοι έγιναν –ως είθισται– και στα οικονομικά των κομμάτων. Βάσει αυτού του ελέγχου, συντάχθηκε έκθεση που παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων και αυτού του ελέγχου είναι περιορισμένη, καθώς στη δημοσιότητα δόθηκαν μόνο τα ακόλουθα: «Ελέγχθηκαν 18 κόμματα εκ των οποίων σε τέσσερα προέκυψαν παραβάσεις και προτάθηκαν ποινές, ενώ σε τρία αποφασίστηκε να σταλούν επιστολές συμμόρφωσης». Δεν έγινε γνωστό, δηλαδή, ποια είναι τα τέσσερα κόμματα στα οποία προτάθηκαν ποινές, ποιες είναι οι ποινές αυτές και εάν τελικά επιβλήθηκαν.

Πηγή kathimerini.gr