6 Απριλίου 2023

Κόλαφος η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την τραγική κατάσταση στο ΕΣΥ Τα δημόσια νοσοκομεία δεν γνωρίζουν πόσο χρεώνουν τις νοσηλείες

Νοσοκομεία χωρίς κανέναν έλεγχο της δαπάνης, ανεξέλεγκτο κόστος ανά κλινική και νοσηλεία, άγνωστη κατασπατάληση πόρων, υπηρεσίες χωρίς καμία αξιολόγηση, ανεκπαίδευτο προσωπικό αλλά και λανθασμένες τιμολογήσεις είναι μόνο μερικά από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον έλεγχο που πραγματοποίησε το Ελεγκτικό Συνέδριο στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία και δημοσιεύεται στην έκθεσή του (2023)

Πρόκειται για την ακριβή αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί σήμερα στο ΕΣΥ το οποίο παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες χωρίς καμία ποιότητα και προπαντός χωρίς κανέναν έλεγχο.

 

Οι ελεγκτές μαζί με δικαστικούς λειτουργούς εξέτασαν λεπτομερώς τα λεγόμενα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) που αποτελούν έναν μηχανισμό κοστολόγησης της νοσηλείας των ασθενών, ανά πάθηση και με βάση τη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας.

 

Παρότι τα ΚΕΝ δημιουργήθηκαν το 2011 από τότε, όπως διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν έχει γίνει απολύτως καμία προσαρμογή στα νέα δεδομένα, ενώ και το προσωπικό που τα χρησιμοποιεί είναι ανεκπαίδευτο και τα πληροφοριακά συστήματα δεν βοηθούν στην βελτίωση του συστήματος.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν είχαν ως στόχο όπως τονίζεται: «Το ζητούμενο είναι η εφαρμογή μίας αξιόπιστης μεθόδου κοστολόγησης – αποζημίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, ώστε να μειωθούν οι δαπάνες και να αυξηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών».

Τα συμπεράσματα για τα νοσοκομεία
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τους ελέγχους, δείχνουν πόσα σαθρά είναι τα θεμέλια του ΕΣΥ και προφανώς θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί πλήρως όλο το σύστημα, ώστε να μπορέσουν οι ασθενείς να απολαύσουν καλύτερες υπηρεσίες χωρίς αναμονές και ταλαιπωρία.

 

Τα σημεία που παρατηρήθηκαν από τις ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν είναι τα εξής:

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (ΚΕΝ), δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αξιόπιστη και αποτελεσματική τους λειτουργία.
Η εκπαίδευση του προσωπικού των νοσοκομείων δεν ήταν η δέουσα, οι δε οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους ήταν ελλιπείς και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιφατικές.
Στα πληροφοριακά και κοστολογικά συστήματα των νοσοκομείων δεν έγιναν οι απαιτούμενες προσαρμογές, με συνέπεια να υφίσταται αδυναμία παρακολούθησης του πραγματικού κόστους νοσηλείας σε επίπεδο ασθενούς.
Για τον συντονισμό, εποπτεία και διαχρονική παρακολούθησή των δεδομένων του συστήματος των ΚΕΝ, δεν είχε καθοριστεί στο Υπουργείο Υγείας, υπηρεσία με συγκεκριμένες αρμοδιότητές. Δεν έγιναν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις, ώστε να αποφεύγονται λανθασμένες τιμολογήσεις και πληρωμές νοσηλειών.
Μέτα την εφαρμογή των ΚΕΝ, σημαντικός αριθμός ασθενών και ήμερων νοσηλείας, εξακολουθεί να τιμολογείται με το προηγούμενο σύστημά (Ημερήσιο Νοσήλιο).
Για την επιτυχή εφαρμογή του νέου συστήματος (DRGs), δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες ενέργειές και διαδικασίες και εξακολουθούν να υφίστανται οι δυσλειτουργίες και παθογένειες του Συστήματος Υγείας που συνέτειναν στην αποτυχία των ΚΕΝ.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι το υπουργείο Υγείας έχει δημιουργήσει και ειδικούς Οργανισμούς για την ποιότητα των υπηρεσιών Υγείας στα νοσοκομεία, χωρίς όπως φαίνεται ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Πηγή ethnos.gr