19 Απριλίου 2023

Ζητούν παράταση της Κοινωφελούς Εργασίας στο Βόρειο Αιγαίο

 

Με επιστολή τους προς κάθε αρμόδιο φορέα οι Εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να δοθεί 4μηνη τουλάχιστον παράταση
Στην αναγκαιότητα  παράτασης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας αναφέρονται  μέσα από επιστολή τους προς κάθε αρμόδιο φορέα, οι εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου. 


Μεταξύ άλλων υπογραμμίζουν ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως τις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι κρίσιμο και απαιτητικό, η υλοποίηση μιας δεύτερης 4μηνης παράτασης  για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών καθώς και για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή των εργαζομένων αναφέρεται: 

«Εκ μέρους του συνόλου των εργαζομένων του κοινωφελούς προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» που απασχολούμαστε στο νησί της Λέσβου, της Σάμου, της Χίου, της Λήμνου και της Ικαρίας και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, απευθύνουμε επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό, με αίτημα την εξέταση της παράτασης του ήδη υφιστάμενου προγράμματος.

   Δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως τις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι κρίσιμο και απαιτητικό, η υλοποίηση μιας δεύτερης 4μηνης παράτασης θα αποτελούσε ιδανική λύση για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών καθώς και για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

  Επιπλέον είναι γνωστό, ότι οι ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλες λόγω της συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού εργαζομένων. Αναμφισβήτητα λοιπόν, οι εργαζόμενοι του Κοινωφελούς Προγράμματος, οι οποίοι πλέον διαθέτουν και την κατάλληλη εμπειρία, δίνουν λύσεις στα υπάρχοντα, σημαντικά προβλήματα και συμβάλλουν τα μέγιστα, ώστε να καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Δήμων και των Περιφερειών.

  Καταληκτικά, ευελπιστούμε στην κατανόηση της σοβαρότητας του ζητήματος  εκ μέρους του Υπουργείου και των αρμοδίων και προσδοκούμε στην θετική έκβαση του αιτήματός μας».