15 Απριλίου 2023

Πενταετής παραγραφή για τα χρέη στους ΟΤΑ

 

Δίνεται η δυνατότητα ρύθμισής τους σε 36-72 δόσεις – Οι δήμοι μπορούν να κυνηγούν παλιές οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 2010 και μετά

Τέλος στη «φάμπρικα» με τις δημοτικές κλήσεις και τα πρόστιμα των ΟΤΑ που έμεναν ζωντανά για 20 χρόνια βάζει η κυβέρνηση. Για τα νέα χρέη ορίζεται πενταετής παραγραφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ρύθμισής τους σε 36-72 δόσεις. Για τις παλιές οφειλές, οι δήμοι μπορούν να κυνηγούν -ακόμα- όσες δημιουργήθηκαν από το 2010 και μετά.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα, οι κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας ή τα πρόστιμα που επιβάλλουν οι ΟΤΑ για δημοτικά τέλη, επιφάνειες ακινήτων κ.λπ. θα μένουν «ζωντανά» για πέντε χρόνια (μετά το έτος βεβαίωσής της) και μετά θα παραγράφονται. Με τον τρόπο αυτό δίνεται επαρκής χρόνος στις δημοτικές υπηρεσίες να κυνηγήσουν (με προσαυξήσεις και εισπρακτικά μέτρα) τις οφειλές, αλλά και στους πολίτες να διευθετήσουν τις εκκρεμότητες τους με αυτοκίνητα, ακίνητα ή άλλες οφειλές. Αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον οι προσαυξήσεις δεν θα «αυγατίζουν» σε βάθος 20ετίας, καθιστώντας αδύνατη την αποπληρωμή των χρεών από τους δημότες.

Τα παλιά χρέη προς τους δήμους θα μένουν ζωντανά για 14 χρόνια και μετά θα παραγράφονται. Το ευχάριστο είναι ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) θα ισχύσουν αναδρομικά (για τις περιπτώσεις των αδήλωτων επιφανειών) μέχρι και 10 χρόνια πίσω. Πρακτικά, δηλαδή, οι βεβαιώσεις και οι καταλογισμοί των δήμων στις περιπτώσεις αυτές θα ανατρέχουν σε βάθος δεκαετίας και όχι… δεκαετιών -ακόμη και μέχρι το 1958 ή μέχρι το 1993 ειδικά για το ΤΑΠ- όπως προβλέπει η ισχύουσα αυτή τη στιγμή νομοθεσία! Πιο συγκεκριμένα, για επιφάνειες ακινήτων για τις οποίες οι ιδιοκτήτες δεν έχουν υποβάλει δήλωση αναγκαίων στοιχείων ή υπέβαλαν δήλωση με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, βεβαιώνονται εις βάρος τους οι οφειλές δημοτικών φόρων και τελών από τη γένεση της υποχρέωσής τους, αλλά όχι πέραν της δεκαετίας, και τα πρόστιμα που τους αναλογούν κατά περίπτωση επί των οφειλών των 5 τελευταίων ετών.

Επιπλέον, η διαδικασία έκδοσης και χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ επιπλέον απλουστεύεται περαιτέρω, ούτως ώστε αν πρόκειται για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, ο αιτών να μην απαιτείται να προσκομίζει βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), καθώς τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ και την ημερομηνία διακοπής μπορεί να τη βεβαιώνει ο αρμόδιος υπάλληλος του δήμου που παραλαμβάνει την αίτηση έκδοσης της βεβαίωσης, βάσει των στοιχείων της σχετικής βάσης δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ο οικείος δήμος έχει άμεση πρόσβαση. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που μισθώνονταν, προβλέπεται πλέον υποχρέωση των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες θα προσκομίζουν τη δήλωση λύσης της τελευταίας μίσθωσης που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά στην Εφαρμογή Δήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ.

Για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισής τους σε έως και 72 δόσεις (αφορά νέες οφειλές) αλλά και αναβίωσης παλαιότερων ρυθμίσεων οφειλών σε έως και 100 δόσεις (για τα παλιά χρέη).

Οι οφειλέτες που επιθυμούν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων οφείλουν να υποβάλουν αίτηση προς τον οικείο δήμο έως τις 30 Ιουνίου 2023 µέσω του διαδικτυακού τόπου του δήµου ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω ειδικής εφαρµογής του αρµόδιου Δήµου ή της Κεντρικής Ενωσης Δήµων Ελλάδος. Οφειλές προς δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023 μπορούν να ρυθμιστούν έντοκα είτε σε 36 δόσεις είτε σε έως 72 δόσεις με μεγαλύτερο επιτόκιο. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Προκειμένου να αναβιώσει η ρύθμιση των 100 δόσεων, αν ο οφειλέτης έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων κατά περίπτωση. Αν ο οφειλέτης έχει απολέσει την πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, του δίδεται η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση με τους όρους της δεύτερης ευκαιρίας, προς τον σκοπό αναβίωσης των ρυθμίσεων των 100 δόσεων και υπό τον όρο ότι ο οφειλέτης ρυθμίζει το σύνολο των οφειλών του.

Πηγή newmoney.gr

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΛΟΓΛΟΥ