8 Απριλίου 2023

Στο 85,5% η απορροφητικότητα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 

Η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου  ανακοινώνει ότι με βάση τα  τελευταία στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

(όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν το  ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020)

η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βρίσκεται στην 9η θέση μεταξύ  των 26 φορέων (Περιφέρειες και Υπουργεία) στην  απορροφητικότητα των  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με ποσοστό 85,5%.

 

Θυμίζουμε ότι τον Οκτώβριο του 2022, το αντίστοιχο ποσοστό απορροφητικότητας για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήταν 76,17%

 

 Σημείωσε αύξηση κατά 9,33% στο διάστημα αυτό, ενώ βρίσκεται κατά 8,85% πάνω από τον Εθνικό Μέσο όρο απορροφητικότητας που είναι 76,65%.

 

Ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης, με αφορμή τα παραπάνω έκανε την ακόλουθη δήλωση:

" Η προσπάθεια που καταβάλλει η Περιφερειακή Αρχή από την αρχή της θητείας της,  ώστε να απορροφούνται συνεχώς χρήματα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και να «πέφτουν» στην αγορά, συνεχίζεται και έχει απτά αποτελέσματα. Ήδη έχουμε κατορθώσει να βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό απορροφητικότητας ανεβαίνοντας συνεχώς θέσεις στην σχετική λίστα στην οποία περιλαμβάνονται και μεγαλύτερες Περιφέρειες αλλά και σημαντικά Υπουργεία.

Η εξαιρετική δουλειά που γίνεται σε συνεργασία με την Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής Γιώργο Πλακωτάρη και τους συνεργάτες του, αποδίδει προς όφελος των πολιτών και της ανάπτυξης των νήσων του Βορείου Αιγαίου. Και αυτό θα συνεχιστεί και στο νέο ΕΣΠΑ και τις προκλήσεις που αυτό έχει."