16 Μαρτίου 2023

Ο συντονιστής για τον σεισμό της Σάμου Χρήστος Τριαντόπουλος τελικά τι συντονίζει;

 Σε ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΜΕΡΑ 25 κ.Γιώργος Λογιάδης ο υποτιθέμενος συντονιστής αρμόδιος για τα θέματα που προκάλεσε ο σεισμός του 2020 παραπέμπει τα θέματα της ερώτησης σε άλλους Υπουργούς για τη λύση τους. Αλήθεια ο Υπουργός υποδομών μεταφορών γιατί δεν δίνει απάντηση στη σχετική ερώτηση;


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, και

Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιο για Θέματα Κρατικής Αρωγής και

Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές

Θέμα: Καθεστώς ενοικίου για τους σεισμόπληκτους


Η σεισμική δόνηση στις 30 Οκτωβρίου του 2020 στη Σάμο, ανάγκασε μέρος

οικογενειών να εγκαταλείψουν την οικογενειακή τους στέγη και να ενταχθούν σε

καθεστώς ενοικίου.

Έως σήμερα το κόστος ενοικίου καταβάλλονταν στους δικαιούχους με τρίμηνη

τουλάχιστον χρονική καθυστέρηση και υπολείπεται η εξόφληση των δαπανών του

οικονομικού έτους 2022.

Επειδή η οικονομική κρίση συμπιέζει την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών

και μεγαλώνει το ποσό των ωφελούμενων ενοικίων ερωτάσθε:

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Γιατί η ετήσια προυπολογιζόμενη δαπάνη ενοικίου των σεισμόπληκτων οικογενειών,

με έκδοση ΚΥΑ δεν προβλέπει ως κατ ελάχιστο την προκαταβολή του πρώτου

τριμήνου του μεθεπόμενου οικονομικού έτους;

Πότε προβλέπεται η έκδοση της αντίστοιχης ΣΑΕ έτους 2023, για την επιδότηση

ενοικίων των σεισμοπλήκτων οικογενειών της Σάμου;

Προτίθεσθε για νομοθετική ρύθμιση αλλαγής του κανονιστικού πλαισίου της

επιδότησης ενοικίου σεισμοπλήκτων, όπως την κατάργηση της υποβολής των ίδιων

δικαιολογητικών ανα τρίμηνο, θεωρώντας τους πληγέντες συμπολίτες μας

αφερέγγυους έναντι της Πολιτείας;

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης