24 Ιανουαρίου 2023

Τελετή καθομολόγησης και απονομή πτυχίων / διπλωμάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 19:00 στο κλειστό γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου Καρλοβάσου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων και Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πτυχίων και Διπλωμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

19:00 Έναρξη Τελετής

▪ Χαιρετισμός της Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτριας Χρυσής Βιτσιλάκη

▪ Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, Αναπληρωτή Καθηγητή Στυλιανού Ξανθόπουλου

▪ Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών, Καθηγητή Μιχαήλ Ανούση

▪ Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών,Αναπληρωτή Καθηγητή Στέλιου Ζήμερα

▪ Χαιρετισμός της Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μαρίας Καρύδα

▪ Χαιρετισμός από τους εκπροσώπους των Φοιτητικών Συλλόγων των Τμημάτων Τμήμα Μαθηματικών

▪ Καθομολόγηση αποφοίτων & Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Πτυχίων του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών

▪ Απονομή βραβείων σε αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στα Μαθηματικά» Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

▪ Καθομολόγηση αποφοίτων & Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Πτυχίων του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών

▪ Απονομή υποτροφίας «Παναγιώτη Σεβαστέλλη» σε μεταπτυχιακή διπλωματούχο του Τμήματος Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

▪ Καθομολόγηση Αποφοίτων & Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής

▪ Απονομή υποτροφίας του Προγράμματος «Η Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της» σε πρωτοετείς προπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες του Τμήματος.