18 Ιανουαρίου 2023

Ο ισχνός παραγωγικός ιστός του βορείου Αιγαίου Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη για τις ιδιωτικό τομέα της οικονομίας των νησιών του βορείου Αιγαίου
Το 2022 μόλις 21.897 ήταν οι εργαζόμενοι που εργάζονταν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στα νησιά του βορείου Αιγαίου σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του συστήματος «Εργάνη». Στο σύνολο της χώρας οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ήταν 2,24 εκατομμύρια. Οι εργαζόμενοι του βορείου Αιγαίου ήταν μόλις το 0,97% των εργαζομένων της χώρας.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ήταν  9.295 στο νησί της Λέσβου, 6.601 στην Χίο, 4.004 στη Σάμο, 1.421 στην Λήμνο και 591 στην Ικαρία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έκθεσης, το 2022, στο βόρειο Αιγαίο λειτούργησαν 5.402 επιχειρήσεις και παραρτήματα επιχειρήσεων που έχουν την έδρας τους σε άλλες περιοχές της χώρας. Αυτές οι παραγωγικές μονάδες αντιστοιχούσαν στο 1,57% των επιχειρήσεων της χώρας. Σε όλη την χώρα λειτουργούσαν 345.566 επιχειρήσεις. Στην Λέσβο λειτουργούσαν 2.218 επιχειρήσεις, στην Χίο 1.547 επιχειρήσεις, στην Σάμο 956 επιχειρήσεις, στην Λήμνο 446 επιχειρήσεις και στην Ικαρία 235 επιχειρήσεις.

Πανελλαδικά

Το 88,3% των επιχειρήσεων της χώρας απασχολεί από 1 – 10 εργαζόμενους, το 10,09% των επιχειρήσεων απασχολεί από 11 ως 50 εργαζόμενους. Δηλαδή μόλις το 1,6% των επιχειρήσεων της χώρας απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζόμενους. 111.743 εργαζόμενοι της χώρας απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.  Οι άνδρες εργαζόμενοι το 2022 ήταν 1,18 εκατομμύρια ποσοστό 52,33%  και οι γυναίκες 1,072 εκατομμύρια ποσοστό 47,67%.

Το 60,5% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της χώρας λάμβανε μισθό μικρότερο ή ίσο με 1.000 ευρώ το μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2021 ήταν 63,6%. Η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες πιθανότητα οφείλεται στις πληθωριστικές πιέσεις που οδήγησαν σε αυξήσεις στους μισθούς κατά την διάρκεια του προηγούμενου χρόνου.

Αξίζει να σημειωθεί πως μεταξύ 30 και 64 ετών είναι το 79% των εργαζομένων της χώρας.  


Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ 
ΠΗΓΗ https://www.stonisi.gr/