13 Ιανουαρίου 2023

Την ακύρωση τριών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής επιδιώκει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Ροδίων

 

Την ακύρωση των υπ’ αρίθμ. 896, 897 και 898 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ροδου που αφορούν στους όρους της διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ανά δημοτική ενότητα, ζητούν με την υποβολή 4 ειδικών διοικητικών προσφυγών τους ενώπιον του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τις οποίες κοινοποιούν και στο Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι Δημήτριος Αρβανίτης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Ροδίων, ατομικώς και ως επικεφαλής συνδικαλιστικής παράταξης και οι Δέσποινα Μιχαηλίκη και Κων. Σκουμιός, πρόεδρος και γραμματέας του ίδιου Συλλόγου.


Σε όλες τις ως άνω προσφυγές ένας από τους προβαλλόμενους λόγους είναι η επίκληση της 2377/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των ν. 4623/2019 και 4625/2019 με τις οποίες θεσπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των δύο βασικών Επιτροπών των δήμων, προκειμένου στα όργανα αυτά να υπάρχει πλειοψηφία της παράταξης των δημάρχων.

Διατείνονται παραπέρα ότι υφίσταται παράβαση πλήθους διατάξεων νόμων στις σχετικές συμβάσεις που προβλέπονται.

Από: Δαμιανός Αθανασίου


 Πηγή:www.dimokratiki.gr