20 Δεκεμβρίου 2022

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Λάρισας: “Τί ακριβώς καλύπτει το Υπουργείο στους σεισμόπληκτους δήμους του νομού;”

 

Σε ανακοίνωση για τις άδειες των σεισμόπληκτων κτιρίων του νομού Λάρισας προχώρησε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Αναλυτικά:

“Η τρέχουσα κατάσταση των αδειοδοτήσεων των σεισμόπληκτων κτιρίων του Ν. Λάρισας παραμένει σε απογοητευτική κατάσταση. Μέχρι σήμερα από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ), έχουν εκδοθεί συνολικά ΜΟΝΟ 20 άδειες, για τις οποίες δεν διευκρινίζεται αν αφορά στο σύνολο τους άδειες επισκευών , ενισχύσεων η κατεδάφισης ετοιμόρροπων κτιρίων.

Ενώ το υπουργείο έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση των τιμολογίων επισκευών/ενισχύσεων, τα οποία δεν έχουν επικαιροποιηθεί εδώ και χρόνια ως προς τα υλικά εφαρμογών επισκευών και ενισχύσεων, οι τιμές που δίνει δεν συνάδουν με τη πραγματική κατάσταση της αγοράς βάσει των πληθωριστικών ανατιμήσεων σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι επισκευές και ενισχύσεις είναι επισφαλείς καθώς ενέχει ο κίνδυνος της μη ολοκλήρωσης των επισκευών ή/και ενισχύσεων ,καθώς συνολικά οι προϋπολογισμοί των έργων κρίνονται επισφαλείς για τους αναδόχους ιδιώτες εργολάβους.

Σημαντικό θέμα είναι η μέγιστη δαπάνη ανά τετραγωνικό μέτρο που καλύπτει το Υπουργείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις σε συγκεκριμένες εργασίες επισκευών και ενισχύσεων ( έως και 20%) , δεν έχει τροποποιηθεί αντίστοιχα και η μέγιστη εγκρινόμενη δαπάνη που καλύπτει το Κράτος.

Ουσιαστικά πρόκειται για κοροϊδία, καθώς οι ανατιμήσεις των υλικών ενώ εν μέρη και σε ένα ποσοστό καλύπτονται από το Υπουργείο, ουσιαστικά «απομειώνουν» τη μέγιστη δαπάνη κάλυψης των 800 ευρώ/τ.μ , η οποία δεν έχει τροποποιηθεί αντίστοιχα.

Για τις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων όπως οι Ναοί, δεν υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη εργασιών σε ύψη μεγαλύτερα από 10μ, με αποτέλεσμα οι εργασίες σε ύψη έως και 27 μέτρα που έχουν καταγραφεί , δεν καλύπτονται για τη χρήση ειδικών ικριωμάτων. Τα πρόσθετα αυτά κόστη καλούνται να τα καλύψουν οι ίδιοι οι Ναοί ή οι Μητροπόλεις στις οποίες ανήκουν.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν, τι ακριβώς καλύπτει τελικά το Υπουργείο στους σεισμόπληκτους Δήμους του Ν. Λάρισας;
Μέχρι πότε θα περιμένουν οι πολίτες για μια δίκαιη και δημοκρατική λύση στο πρόβλημα τους;

Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων θα πρέπει να αναθεωρηθεί μελλοντικά, είναι προφανές ότι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών είναι ο καταμερισμός των ευθυνών στις αρμόδιες Περιφέρειες ή/και Δήμους , με στελέχωση ειδικού προσωπικού, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα της άμεσης αντίδρασης και ελέγχου των καταστάσεων, χωρίς την γραφειοκρατική τακτική του Αθηνοκεντρικού μοντέλου του Υπουργείου.”