2 Νοεμβρίου 2022

Κόνσολας : Προστασία των καταναλωτών από αυθαίρετες πρακτικές παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος

 

Το πρόβλημα των αυθαίρετων πρακτικών των εταιρειών-παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος εις βάρος των καταναλωτών, αναδεικνύει με παρέμβασή του ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Επισημαίνει ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν οφείλεται μόνο στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση, αλλά και σε αυθαίρετες πρακτικές παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι η κυβέρνηση προχώρησε στη φορολόγηση των κερδών των παρόχων σε ποσοστό 90%, προχωρά στην επιδότηση κάλυψης κόστους της κατανάλωσης, ενώ θετική ήταν και η παρέμβαση που αναστέλλει τη χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής στα κυμαινόμενα τιμολόγια από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023.

Θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι απέναντι σε αυθαίρετες πρακτικές παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος, αφού έχουν πολλαπλασιαστεί οι καταγγελίες  στο Συνήγορο του Καταναλωτή.

Οι περισσότερες καταγγελίες, αφορούν στην ελλιπή ενημέρωση των καταναλωτών από τους παρόχους για  αλλαγές στα συμβόλαια τους. Η ενημέρωση για τις αλλαγές δεν γίνεται προσυμβατικά αλλά εκ των υστέρων.

Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν καταγγελίες για την αιφνιδιαστική μετατροπή συμβάσεων σταθερού τιμολογίου σε συμβάσεις κυμαινόμενου όπως και καταγγελίες για την επιβολή, από τους παρόχους,  ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, που ισοδυναμεί με επιβολή προστίμου  σε συμβάσεις που είναι κυμαινόμενου τιμολογίου, κάτι που δεν επιτρέπεται.

Ο κ. Κόνσολας θεωρεί ότι η ενεργειακή κρίση αλλά και τα νέα δεδομένα με την αύξηση του ενεργειακού κόστους επιβάλλουν την άμεση λήψη μέτρων που να περιλαμβάνουν:

α) Νέους και ενιαίους κανόνες στις συμβάσεις των καταναλωτών με τους παρόχους.

β) Εντατικούς ελέγχους και επιβολή κυρώσεων για όσους παραβιάζουν τους κανόνες και αυθαιρετούν εις βάρος των καταναλωτών.

Θέτει δύο ερωτήματα στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:

1ον: Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει σε εταιρείες-παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος για αυθαίρετες πρακτικές και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων.

2ον: Προτίθενται η ΡΑΕ και η Πολιτεία να επανακαθορίσουν το πλαίσιο σύνταξης και τους κανόνες των συμβάσεων των παρόχων με τους καταναλωτές προκειμένου να αποφεύγονται αυθαίρετες πρακτικές;

Το  πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Μάνου Κόνσολα είναι το ακόλουθο:

Κύριοι Υπουργοί,

Η ενεργειακή κρίση που έχει παγκόσμια διάσταση, επηρεάζει το σύνολο των καταναλωτών.

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν οφείλεται μόνο στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση αλλά και σε αυθαίρετες πρακτικές παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος.

Η κυβέρνηση προχώρησε στη φορολόγηση των κερδών των παρόχων σε ποσοστό 90%, προχωρά στην επιδότηση κάλυψης κόστους της κατανάλωσης, ενώ θετική ήταν και η παρέμβαση που αναστέλλει τη χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής στα κυμαινόμενα τιμολόγια από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023.

Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι απέναντι σε αυθαίρετες πρακτικές παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος.

Ήδη πληθαίνουν οι σχετικές καταγγελίες από καταναλωτές, αφού, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τους πρώτους μήνες του 2022 υποβλήθηκαν πάνω από 2.500 αναφορές και καταγγελίες στο Συνήγορο του Καταναλωτή από πολίτες, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021 είχαν υποβληθεί σχεδόν 700.

Οι περισσότερες καταγγελίες, αφορούν στην ελλιπή ενημέρωση των καταναλωτών από τους παρόχους για  αλλαγές στα συμβόλαια τους.

Η ενημέρωση για τις αλλαγές δεν γίνεται προσυμβατικά, αλλά εκ των υστέρων.

Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν καταγγελίες για την αιφνιδιαστική μετατροπή συμβάσεων σταθερού τιμολογίου σε συμβάσεις κυμαινόμενου όπως και καταγγελίες για την επιβολή, από τους παρόχους,  ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, που ισοδυναμεί με επιβολή προστίμου  σε συμβάσεις που είναι κυμαινόμενου τιμολογίου, κάτι που δεν επιτρέπεται.

Είναι σαφές ότι η ενεργειακή κρίση αλλά και τα νέα δεδομένα με την αύξηση του ενεργειακού κόστους επιβάλλουν την άμεση λήψη μέτρων που να περιλαμβάνουν:

α) Νέους και ενιαίους κανόνες στις συμβάσεις των καταναλωτών με τους παρόχους.

β) Εντατικούς ελέγχους και επιβολή κυρώσεων για όσους παραβιάζουν τους κανόνες και αυθαιρετούν εις βάρος των καταναλωτών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει σε εταιρείες-παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος για αυθαίρετες πρακτικές και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων;
Προτίθενται η ΡΑΕ και η Πολιτεία να επανακαθορίσουν το πλαίσιο σύνταξης και τους κανόνες των συμβάσεων των παρόχων με τους καταναλωτές προκειμένου να αποφεύγονται αυθαίρετες πρακτικές;
Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου