5 Νοεμβρίου 2022

Σταϊκούρας: Παγώνουν για ένα χρόνο τα επιτόκια για ληξιπρόθεσμα και ρυθμισμένα χρέη στην εφορία Παγώνουν για ένα χρόνο, έως το Νοέμβριο του 2023, τα επιτόκια που βαρύνουν ληξιπρόθεσμα και ρυθμισμένα χρέη στην εφορία με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Το επιτόκιο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου διατηρείται στο 8,76% σε ετήσια βάση ή 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης , παρά την αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ τα οποία αποτελούν τη βάση υπολογισμού τους.

Επιμέρους για τις ρυθμίσεις οφειλών το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37% για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 12 δόσεις και σε 5,87% για 24 δόσεις στο πλαίσιο της πάγιας ρύθμισης ενώ στη ρύθμιση των 120 δόσεων το επιτόκιο είναι 3%. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας έχουν ρυθμιστεί σε ένα σχήμα 36 άτοκων ή 72 έντοκων (με επιτόκιο 2,5%) δόσεων.

Η απόφαση Σταϊκούρα ορίζει ότι «… για ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, το επιτόκιο των άρθρων 1 και 2 της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ/31.12.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 19/2014 και Β’113/2014) δεν μεταβάλλεται κατά το μέρος που αφορά το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) πριν την εκάστοτε σωρευτική μεταβολή αυτού κατά τέσσερις (4) εκατοστιαίες μονάδες λαμβανομένου ως βάση υπολογισμού του επιτοκίου που ίσχυε κατά την 1η.1.2014».

Πηγή: skai.gr