7 Σεπτεμβρίου 2022

Τελευταίο το βόρειο Αιγαίο στην καινοτομία

 

Στο 72,6% το ποσοστό των επιχειρήσεων που καινοτομούν στην Ελλάδα

Στο 72,6% ανήλθε το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για την περίοδο 2018 - 2020, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περίοδο 2016 - 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, τα οποία δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Στην Περιφέρεια βορείου Αιγαίου το ποσοστό καινοτομίας των επιχειρήσεων ανήλθε από το 53% τη περίοδο 2016 - 2018 στο 54,9% την περίοδο 2018 - 2020. Το βόρειο Αιγαίο έπεσε στην τελευταία θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας στην καινοτομία των επιχειρήσεων για την περίοδο 2018 - 2020. Την περίοδο 2016 - 2018 βρίσκονταν στην τέταρτη θέση από το τέλος.

 

Το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων, στο σύνολο της χώρας, παρουσιάζει ανοδική πορεία τα τελευταία έτη και την περίοδο 2018 - 2020 είναι αυξημένο κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο 2016 - 2018. «Η αύξηση αυτή είναι αξιοσημείωτη και σχετίζεται με τις απαιτήσεις για νέα προϊόντα και επιχειρησιακές διαδικασίες που υιοθέτησαν οι ελληνικές επιχειρήσεις λόγω των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που επέφερε η πανδημία το 2020 (έτος που ανήκει στην τριετία αναφοράς 2018 - 2020)» τονίζεται στην ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Στην περιφέρεια βορείου Αιγαίου η αύξηση του αντίστοιχου ποσοστού είναι μόλις 1,9 μονάδες.

 

Η καινοτομία ανά παραγωγικό κλάδο

 

Η βελτίωση των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς την καινοτομία είναι μεγαλύτερη στον τομέα των υπηρεσιών. Την περίοδο 2018 - 2020 το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών ανέρχεται σε 72,9%, σε σχέση με 58,9% την περίοδο 2016 - 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες. Τα υψηλότερα ποσοστά καινοτόμων επιχειρήσεων καταγράφονται στον κλάδο «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες» (78,9%) και στον κλάδο «Ενημέρωση και επικοινωνία» (78,4%), τον κατεξοχήν κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 

Το ποσοστό καινοτομίας αυξάνεται και στον τομέα της Βιομηχανίας, όπου το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων την περίοδο 2018 - 2020 ανέρχεται σε 72,1%, σε σχέση με 62,4% την περίοδο 2016 - 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,7 ποσοστιαίες μονάδες. Το υψηλότερο ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων (72,9%) καταγράφεται στον πολυπληθή κλάδο της Μεταποίησης.

 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση στην καινοτομία επιχειρησιακών διαδικασιών. Την περίοδο 2018 - 2020, το ποσοστό των επιχειρήσεων με καινοτομίες επιχειρησιακών διαδικασιών ανέρχεται σε 66,7%, σε σχέση με 55,2% την περίοδο 2016 - 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,9 ποσοστιαίες μονάδες. Οι νέες ή βελτιωμένες διαδικασίες αφορούσαν επιχειρησιακές λειτουργίες όπως η οργάνωση της εργασίας, το μάρκετινγκ, η εφοδιαστική, οι εφαρμογές πληροφορικής, η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και η οικονομική διαχείριση.

 

Υψηλές επιδόσεις καταγράφουν οι επιχειρήσεις και στην καινοτομία προϊόντων. Την περίοδο 2018 - 2020, το ποσοστό επιχειρήσεων στην Ελλάδα με καινοτομίες προϊόντων ανέρχεται σε 48,4%, σε σχέση με 42,5% την περίοδο 2016 - 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες. Σε σχέση με την πρώτη περίοδο αναφοράς 2010 - 2012 το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο.

 

Συνεργασία για την καινοτομία

 

Την περίοδο 2018 - 2020 το ποσοστό των επιχειρήσεων που συνεργάστηκαν με άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς για την υλοποίηση καινοτομικών δραστηριοτήτων ανέρχεται σε 20,2%, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την περίοδο 2016-2018 (ποσοστό 21,4%). Ο βαθμός συνεργασίας αυξάνεται με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις αναπτύσσουν καινοτομικές δραστηριότητες συνεργαζόμενες σε ποσοστό 58,3%, έναντι μόλις 17,1% των μικρών επιχειρήσεων και 32,2% των μεσαίων. Ως καινοτομικές χαρακτηρίζονται οι αναπτυξιακές, οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης που στοχεύουν στην εισαγωγή καινοτομιών, είτε σε προϊόντα είτε σε επιχειρησιακές διαδικασίες.

ΠΗΓΗ https://www.stonisi.gr/