25 Ιουλίου 2022

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COPERNICUS ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus/ Emergency Management
Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση
χαρτογράφηση της περιοχής Βατερά Λέσβου λόγω της πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 23 Ιουλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η διεύθυνση Σχεδιασμού και
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την υπηρεσία

Copernicus/ Emergency Management Service - Mapping της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και
δεδομένων για την περιοχή Βατερά της Π.Ε. Λέσβου, η οποία επλήγη από
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο 23 Ιουλίου, προς υποβοήθηση του
έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.
 
Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικός
ενεργοποίησης EMSR607) και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς
χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση
δορυφορικών εικόνων.
 
Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency
Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την
διαχείριση του έργου τους.