12 Ιουλίου 2022

14 Ιουλίου η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου Η 8η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, θα διεξαχθεί (μέσω τηλεδιάσκεψης) την Πέμπτη, 14 Ιουλίου, τις ώρες από 20:00΄ έως 23:00΄, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.


1.- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Υδρούσσας.
[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

2.- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Μαραθοκάμπου.
[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

3.- Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης δανείου για το έργο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Δυτικής Σάμου».
[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

4.- Λήψη απόφασης περί έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Λ. Σταμούλος]

5.- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Γοργύρα στο Καρλόβασι.
[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

6.- Κυκλοφοριακή ρύθμιση με τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 (ΑμεΑ) μετά από αίτηση δημότη.
[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

7.- Κυκλοφοριακή ρύθμιση με τοποθέτηση πινακίδων αναγγελία κινδύνου Κ-14 στην οδό προς Ποτάμι Καρλοβάσου.
[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής].

8.- Κατανομή της Β΄ Δόσης (ΚΑΠ) 2022 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Δυτικής Σάμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών Σχολικών μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης.
[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Παιδείας]

9.- Αποδοχή ποσού και 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης 2022.
[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

10.- Αποδοχή ποσού και 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης 2022.
[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

11.- ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου συνεργασίας και φιλίας μεταξύ του Δήμου Δυτικής Σάμου και του Δήμου Σεφιριχισάρ (ΤΟΥΡΚΙΑΣ) στα πλαίσια συνεργιών και διεθνών σχέσεων.
[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα]

12.- ΄Εγκριση της προτεινόμενης αδελφοποίησης Δήμου Δυτικής Σάμου με το Δήμο ARZIGNANO (ΙΤΑΛΙΑΣ) στα πλαίσια συνεργιών και διεθνών σχέσεων. 
[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα]